Aktiviteter

Program 2019:

Anmälan till programansvariga i Trollhättan, Skaraborg, Göteborg/Sjuhärad och Dalsland/Värmland.

Programfolder 2019

 

1–5 september

Resa till Bremen, Tyskland

Program för resan till Bremen

Torsdag 7 november

Årets höstmöte är vid Villa Elfhög (det vita huset vid kanalen bakom Älvhögsborg, parkering finns vid Folkets Park).

Program
12.00 Samling
Gemensam enklare lunch
Information från föreningen
Information från Vattenfall, Magnus Westberg försäljning.
Claes Malcolm berättar och visar bilder, ”Vattenfalls utlandsverksamhet, sedd underifrån”.
Avslutning ca 15.30

Kostnad 100 kr (betalas på plats)
Anmälan senast den 1 november till Curt Andersson via curt.o.andersson@gmail.com
eller telefon 070-586 70 42