Julbord och luciasång avslutade året

Året avslutades med två sedvanliga sammankomster: dels julbord den 28 november, dels luciafirande den 13 december. Båda arrangemangen samlade nära 40-talet deltagare.

Julbordet avnjöts i år på Ljungskile folkhögskola, där vi togs emot av Katarina Dahl med personal, och inledningsvis bjöds på glögg med pepparkaksvåffla. Med humöret på topp lotsades vi så ned till den fina matsalen med utsikt över Ljungskile och fjorden, varefter vi tog oss an det mycket välsmakande julbordet där inget saknades. Allt åts till mycket prat och några sånger, och när vi så mätta och nöjda rundat av med kaffe och gottebord, framförde ordförande Curt vårt tack till köket.

Lucia firades i FUB-gården i Trollhättan där vi lyssnade till Slättbergskolans kör som framförde de välkända julsångerna, vilka klingade mycket vackert. Ordförande avslutade med att önska alla god jul och gott nytt år!

Medlemsbrev december 2019

Bästa Veteraner!

Nytt år 2020 närmar sig och med detta startar VVV:s aktiviteter som du kan ta del av i  denna information och i programbladet på sidan Aktiviteter.

Styrelsen hoppas att få se Er på våra arrangemang, både gemensamma och de lokala!

I programbladet finns även information om styrelse och övriga kontaktpersoner för de olika verksamheterna.

I programbladet kan du se vad våra gemensamma aktiviteter är under 2020:

  • Torsdag den 5 mars: årsmöte i Villa Elfhög, Trollhättan.
  • Söndag den 30 augusti: årets långresa till Polen fem dagar. Du kan  se hela reseprogrammet under Aktiviteter. Anmälan kan göras redan nu, även för medresenärer.
  • Torsdag den 5 november: höstmöte i Villa Elfhög, Trollhättan.

Övriga lokala aktiviteter ser du i programbladet eller på respektive lokala förenings sida under Aktiviteter. Program för vårens dagsresa till Jönköping–Huskvarna den 14 maj finns på sidan med aktiviteter i Trollhättan.

Det är viktigt att du anmäler ditt deltagande till aktiviteterna så att vi kan planera inför våra möten. Kontaktpersoner finns i programbladet eller på respektive lokala förenings aktivitetssida här på hemsidan.

Årsavgiften för 2020, vilken är 200 kronor, betalas till VVV:s bankgiro 5939-0989, glöm ej att skriva avsändare.

Vår ambition är att alltid ha aktuell information tillgänglig via vår hemsida, det kan bli justeringar i programmen eller att styrelsen vill gå ut med någon ny information till medlemmarna. Se till att hålla dig uppdaterad – du kan få e-postmeddelande när nya inlägg publiceras på hemsidan genom att fylla i formuläret i sidfoten längst ner på den här sidan.

Har du mejladress och inte har lämnat den till oss ber vi dig att meddela den, du kan använda vår hemsida eller kontakta styrelsen.

Styrelsen önskar alla Veteraner en god jul och gott nytt år!

Välbesökt höstmöte

Torsdag den 7 november hölls höstmöte i Villa Elfhög och närmare ett 40-tal medlemmar hade anmält sig. Sammankomsten inleddes på sedvanligt sätt med lunchlandgång samt kaffe och tårta. Därefter vidtog programmet där först Curt Andersson berättade något om höstens återstående programpunkter, arbetet med kommande program, med mera.

Höstmötet gästades denna gång av Magnus Westberg som på ett medryckande sätt berättade om sina första år i Vattenfall, med några anekdoter därtill, och sedan gick över till aktualiteter från företaget i dag. Efter detta berättade vår medlem Claes Malcolm från sin mångåriga utlandsverksamhet i Vattenfall, företrädesvis från Iran och Saudiarabien, kompletterat med foton och kartbilder, varefter mötet avslutades.

Högtflygande besök på F7 Såtenäs

Onsdagen den 30 oktober hade föreningen bokat ett studiebesök på F7 Såtenäs Flygflottilj. Detta visade sig vara ett mycket lockande resmål, och över 50 medlemmar deltog.

Vi togs emot i Gripen Center av våra guider för dagen, Håkan Brandt och Dag Kjellberg, vilka inledde med att presentera sig själva och sin bakgrund som piloter på F7. Vi fick lyssna till en fint presenterad och ytterst initierad berättelse om piloters arbete, vad flygning innebär, flygplanstyper, något om flygets organisation, flottiljens verksamhet nationellt och globalt, med mera, allt beledsagat av bilder och film. Därefter besöktes Gripenhangaren, med ytterligare materialinfo, etc.

Efter en välsmakande lunch vidtog ett besök i hangaren med något äldre plan; Tunnan, Lansen, Draken och Viggen, vilka i princip inte tillhör flottiljen. Besöket avslutades med ett stort tack till Håkan och Dag.

Veteranmöte med tema Australien

Torsdag den 26 september samlades ett drygt 30-tal medlemmar i Villa Elfhög, där programmet för dagen var ett föredrag om Australien. Curt Andersson berättade på ett förtjänstfullt sätt om kontinentens historia, geografi, och aktuella statistikuppgifter, allt åskådliggjort med bilder och kartor, etc. Utöver detta visades ett urval fotografier från den egna resan för ett par år sedan. Vidare informerades om höstprogrammet: Såtenäsresa, höstmöte, julbord, och luciafirande. Sammankomsten avslutades med sedvanligt kaffe och smörgås under livligt samspråk.