Styrelse

Ordförande:
Curt Andersson, ordf@vvvet.se

Vice ordförande:
Clas Andersson

Sekreterare:
Inger Paulsson, skara@vvvet.se

Kassör:
Rolf Svensson, kassor@vvvet.se

Ledamot:
Alf Larsson, goteborg@vvvet.se

Suppleanter:
Lars-Erik Andersson
Lennart Bohm
Torbjörn Larsson
Kerstin Stark
Ragnar Lindström

Kontaktpersoner

Dalsland/Värmland:
Bengt Lundgren eller Kurt Svensson, dalsland@vvvet.se

Göteborg/Sjuhärad:
Alf Larsson eller Bernt Jansson, goteborg@vvvet.se

Skaraborg:
Inger Paulsson, skara@vvvet.se

Trollhättan:
Curt Andersson, ordf@vvvet.se

Webbansvarig:
Curt Andersson, webmaster@vvvet.se

Revisorer:
Birgit Öberg, Lisbeth Krondahl och Inger Nordström

Valberedning:
Lars Hansson (sammankallande), Kurt Svensson, Evert Larsson och Berndt Jansson