Aktiviteter

Program 2023:

Anmälan till programansvariga i Trollhättan, Skaraborg, Göteborg/Sjuhärad och Dalsland/Värmland.

Torsdag den 9 mars

Årsmöte i Villa Elfhög Trollhättan, klockan 12.00.

4–6 september

Tredagars resa till Skåne.

Torsdag den 2 november

Höstmöte i Villa Elfhög Trollhättan, klockan 12.00.

Digitala möten med föreläsare (mha Stockholmsavdelningen)

Inbjudan till dessa skickas successivt, separat anmälan.