Utgivna skrifter

Kontaktperson Rolf A Johansson, tel. 0520-362 34

VVV hittills utgivna skrifter

boks

100 år med vatten, kraft och energi. En bok om Vattenfall i ett västsvenskt perspektiv
Boken erhålls utan kostnad för medlemmar i VVV. Kontakta respektive kontaktperson.
För icke medlemmar, pris 125 kr exkl. porto. Kontakta sekreteraren.

1. Vattenfall Västsverige (f.d. Trollhätte Kraftverk), Göteborgsdistriktet 1909–1987. En historisk sammanställning. Knut Leon, 1991. Slutsåld.

2. Kungl. Trollhätte Kanal- och Vattenverk, Trollhätte Kraftverk, Vattenfall Västsverige. Förhistorien, anläggningarnas historia, kuriosa, 2 delar. Ersatt av ”Om elkraften i väst”. Lars-Eric Hansson, 1992/1999.

3. Trollhätte Kraftverk – organisationshistoria 1909–1991, 5 delar. Ebbe Lundström, 1993.

4. Några anteckningar om verkstäder vid Trollhätte Kraftverk och Vattenfall Västsverige, åren 1909–1990. Elof Björklund, 1994.

5. Konstkatalog. Del I, Konst 1620–1920 i Vattenfall Västsveriges ägo. Ove Svensson, 1994. Slutsåld.

6. Konstkatalog. Del II, Äldre kartor i Vattenfalls ägo i Trollhättan. Ove Svensson, 1995. Slutsåld. 

7. Trollhätte Kraftverk – Vattenfall Västsverige, Från Parken till Gripen, en kontorshistorik i Trollhättan. Ebbe Lundström, Bror Rehndell och Elvy Ornegard, 1995.

8. Radiokommunikationssystem i Vattenfall Västsverige 1946–1992. Ersatt av publikation nr 12. Henry Dahl, 1995. Slutsåld. 

9. Radioverkstaden, radio- och telekommunikationer, exposé over händelser under och kring verksamheten 1958–1992. Ersatt av publikation nr 12. Henry Dahl, 1995. Slutsåld. 

10. Lärlingsutbildningen vid Trollhätte Kraftverk åren 1941–1962. Elof Björklund med bidrag från bland andra Tage Färnert och Orvar Grah, 1996.

11. Några anteckningar om Trollhättedistriktet, TD3, vid Trollhätte Kraftverk och Vattenfall Västsverige åren 1910–1987. Helmer Johansson, Esse Olsson och Sixten Rylander, 1996.

12. Vattenfall Västsverige, Radiokommunikationerna, krönika med fakta, samlingsvolym av skrifterna 8 och 9 ovan. Henry Dahl, 1997.

13. Vattenfall Västsverige, radiokommunikationer i ord och bild 1952–1992. Henry Dahl, 1997.

14. Några anteckningar om gengastiden 1939–1945 vid Trollhätte Kraftverk. Elof Björklund, 1997.

15. Personalen vid Trollhätte Kraftverk under dess första årtionde. Personalhistorik för de anställda under perioden 1909–1920. Ebbe Lundström, 1998.

16. Några anteckningar om Trollhätte Kraftverks brandkår – kallad kraft- eller verksbrandkåren – åren 1940–1972. Elof Björklund, 1998.

17. Trollhätte Kraftverks hemvärn – driftvärn 1940–1955. Tage Färnert och Bror Rehndell, 1998.

18. Carl Eldhs Strömkarlen. Symbolen, myten och motivet. Ny upplaga (upplaga 2). Ove Svensson, 1999/2001.

19. Gamla kraftverkare berättar minnen. 1999. Slutsåld. 

20. Götaälvsarbetena. Bror Rehndell, 1999. Slutsåld.

21. Vattenfall under 1900-talet. En organisationshistorik. Ebbe Lundström, 2000.

22. Minnen från Trollhätte Kraftverks ekonomikontor. Bror Rehndell, 2001.

23. Beredskapsplanering betr. telefonförbindelser och radiosamband under våren 1950–70. Henry Dahl, 2001.

24. Högspänd likström (HVDC) i allmänhet och Konti-Skan i synnerhet. Lennart Bengtsson, 2001. Slutsåld. 

25. Med Olof Boman på historiska nedslag i Trollhättebygden. Henry Dahl, 2001.

26. Tradition i några av Vattenfalls sigill och emblem. Ove Svensson, 2001.

27. Gamla kraftverkare berättar minnen, del 2. 2002. Slutsåld. 

28. Kundtjänst inom Trollhätte Kraftverk våren 1940–1990. Rune Herngren, 2002.

29. Västergärdets hus. Gunnar Trollsjö, 2002.

30. Hz – Avdelningen. Lennart Ernbrink, 2002.

31. Byggbanor för Olidans kraftstation. Henry Dahl, 2002.

32. Industrijärnvägar inom Trollhättan. Bertil Thulin, 2002. Slutsåld.

33. Äldre konst och kartor i Vattenfall Västsveriges ägo år 1992. Ove Svensson, 2003.

34. Försvars- och beredskapsåtgärder vid Trollhätte Kraftverk under 1940- och 1950-talen. Del I–IV. Elof Björklund, 2003.

35- Trollhätte Kraftverks personal under 20- och 30-talen. Ebbe Lundström, 2004.

36. Vattenfalls Idrottsförening inom Trollhätte Kraftverks verksamhetsområde åren 1941–1975. Orvar Grahn, 2004.

37. Skaradistriktet, speglat i gamla brev samlade av Rune Johansson. Henry Dahl, 2004.

38. Konti-Skan-dramatik på Skagerack. Om reparation av Konti-Skan-kabelfel nr 3. Henry Dahl, 2004.

39. Trollhätte Kraftverks personal under 40-talet. Ebbe Lundström, 2005.

40. Från Kungsådran till Kungsgrottan. Ove Svensson, 2005.

41. Försvars- och beredskapsåtgärder vid Trollhätte Kraftverk under 1940- och 1950-talen. Del 5–8. Elof Björklund, 2005.

42. Trollhätte Kraftverks personal under 1950-talet. Ebbe Lundström, 2006.

43. Försvars- och beredskapsåtgärder vid Trollhätte Kraftverk under 1940- och 1950-talen. Del 9–10 Elof Björklund, 2006.

44. Personal vid driftavdelningen i Stenungsund under perioden 1956–67. Då de sorterade under Trollhätte Kraftverk. Ebbe Lundström, 2006.

45. 100 år med vatten, kraft och energi. En bok om Vattenfall i ett västsvenskt perspektiv
Boken erhålls utan kostnad för medlemmar i VVV. Kontakta respektive kontaktperson.
För icke medlemmar, pris 125 kr exkl. porto. Kontakta sekreteraren. VVP, 2009.

Köp av ovanstående publikationer kan göras genom sekr@vvvet.se eller genom kontakt med sekreteraren Rolf A Johannon, tel 0520- 362 34.
Pris 50 kr per publikation + porto. Försäljning endast till medlemmar.