Styrelse

Ordförande:
Curt Andersson
ordf@vvvet.se

Vice ordförande:
Sven-Olof Korolusson

Sekreterare:
Clas Andersson

Kassör:
Rolf Svensson

Ledamot:
Sune Johansson
Bengt-Åke Edman
Ragnar Lindström

Suppleanter:
Lars-Erik Andersson
Kerstin Stark

Resesamordnare:
Curt Andersson

Historiegruppen:
Rolf A Johansson

Kontaktpersoner

Dalsland/Värmland:
Bengt Lundgren, 073-092 01 09
Kurt Svensson, 0530-417 78, 070-141 77 83

Göteborg/Sjuhärad:
Sven-Olov Karolusson 070-173 19 01
Bernt Jansson, 070-495 37 66

Skaraborg:
Sune Johansson, 070-665 20 53

Trollhättan:
Curt Andersson, 070-586 70 42
ordf@vvvet.se

Webbansvarig:
Curt Andersson

Revisorer:
Lisbeth Krondahl och Inger Nordström

Valberedning:
Lars Hansson (sammankallande), Kurt Svensson, Evert Larsson och Berndt Jansson