Om Vattenfall Västsveriges Veteraner

Det är ett stort antal människor som arbetat hela eller delar av sitt yrkesverksamma liv inom Vattenfall.

Det innebär naturligtvis gemensamma yrkeserfarenheter, arbetsplatser, arbetskamrater samt inte minst gemensamma minnen av alla de slag.

Att ha lämnat Vattenfall, ofta som pensionär, behöver inte innebära att helt förlora kontakten med forna arbetskamrater och Vattenfall.

Vattenfall Västsveriges Veteraner, VVV, bildades 1992 med målsättning att skapa och upprätthålla kontakter emellan pensionerade arbetskamrater samt verka för ömsesidiga kontakter mellan VVV och Vattenfall. Företagsbidrag är också föreningens huvudsakliga inkomst.

VVV ser som sina viktigaste uppgifter att skapa förutsättningar för den sociala gemenskapen genom att ordna lokala träffar/möten, gemensamma utflykter och emellanåt någon längre resa.

Föreningen ser hela Västsverige som sitt rekryteringsområde. Lokala sektioner finns för närvarande i Skara, Göteborg och Trollhättan. Kontaktpersoner, alla f.d. vattenfallare, finns på dessa orter. Namn och telefonnummer finner du under rubriken våra kontaktmän. Ett samtal som lönar sig!

Våra aktiviteter

VVV livaktiga verksamhet presenteras årligen i ett program. Till de föreningsgemensamma aktiviteterna räknas årsmötet (våren) och höstmötet samt intressanta dagsutflykter till historiska och kulturella platser och emellanåt någon längre resa.

Av föreningens medel avsätts årligen en lokal pott till lokalavdelningarna, som utformar sin verksamhet på det sätt som bäst gagnar medlemmarna. De lokala verksamheterna är mångfacetterade, allt ifrån en stunds samtal kring en kopp kaffe till föreläsningsserier med egna och externa krafter.

Kontakten med Vattenfall upprätthålles dels genom styrelsens träffar med företrädare för Vattenfall dels vid våra stormöten när någon företagsrepresentant informerar om vad som händer och sker inom företaget.

Föreningen rymmer inom sig en skrivargrupp som forskar och dokumenterar företagets historia framförallt med bäring på Trollhätte Kraftverk-Vattenfall Västsverige. Dokumenteringen innebär bl.a. insamling av medlemmarnas minnen från skilda tider och arbetsplatser.