Årsmöte 2019

Runt 45 medlemmar träffades för årsmöte den 7 mars i Villa Elfhög. Ordförande Curt Andersson hälsade alla välkomna vid den inledande lunchen. Därefter följde mötesförhandlingarna varvid ordförande och styrelse omvaldes. Efter redovisning av verksamhet och ekonomi beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Avgående revisor Birgith Öhrberg avtackades med välförtjänt blombukett. Den formella delen avslutades och Magnus Carlsson från Vattenfall gav en intressant bild av dels Vattenfallkoncernens framtidsvisioner, dels regionala vattenkraftprojekt. Ordförande tackade med blommor, varefter det hela avslutades vid kaffe med tårta under livligt samspråk.

Protokoll från årsmötet finns på sidan Protokoll