Välbesökt årsmöte i Villa Elfhög

Pandemirestriktionerna har släppt och föreningen har kunnat presentera ett mer normalt verksamhetsprogram för 2022. Den 10 mars hölls stadgeenligt årsmöte i Villa Elfhög, vilket besöktes av 40-talet medlemmar. Efter lunchen visade först Sune Granfelt film och berättade om en resa i Azerbajdzjan, ett mycket vackert och spännande land! Detta var mycket uppskattat. Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna med sedvanlig genomgång av verksamheten, val av ordförande och styrelseledamöter, med mera. Inga personförändringar gjordes, enbart en smärre stadgeskärpning. Ordförande Curt Andersson avslutade mötet och tackade deltagarna.