Medlemsbrev februari 2024

Bästa Veteraner!

Påminnelse om aktiviteter för 2024, mer information kommer att skickas i början av augusti månad. Senaste information finns alltid här på hemsidan.

Gemensamma aktiviteter

Torsdag 7 mars

Årsmöte i Trollhättan.

Kallelse till årsmöte 2024

Dagordning årsmöte 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Torsdag 23 maj resa till Kosteröarna Bohuslän

Reseprogram och övrig reseinformation ser du i offert från Karl-Everts Busstouring vilken bifogas i detta utskick.

Program dagsresa till Kosteröarna Bohuslän

Pris 1 395 kronor, i resan ingår, enligt specifikation i offerten.

Anmälan senast den 19 april till Curt Andersson via mail curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Resevillkor enligt Karl-Everts Busstouring AB. Anmälan kan göras redan nu, även medresenärer är välkomna.

Lokala aktiviteter

Se tidigare utskickat programblad för 2024:

Programblad 2024

Alla medlemmar är välkomna att delta i våra lokala aktiviteter!

Påminner om att betala årsavgiften 200 kronor för dem som ännu inte gjort detta!

Föreningens bankgiro är 5939-0989

Trollhättan 2024-02-08

Styrelsen