Medlemsbrev februari 2024

Bästa Veteraner!

Påminnelse om aktiviteter för 2024, mer information kommer att skickas i början av augusti månad. Senaste information finns alltid här på hemsidan.

Gemensamma aktiviteter

Torsdag 7 mars

Årsmöte i Trollhättan.

Kallelse till årsmöte 2024

Dagordning årsmöte 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Torsdag 23 maj resa till Kosteröarna Bohuslän

Reseprogram och övrig reseinformation ser du i offert från Karl-Everts Busstouring vilken bifogas i detta utskick.

Program dagsresa till Kosteröarna Bohuslän

Pris 1 395 kronor, i resan ingår, enligt specifikation i offerten.

Anmälan senast den 19 april till Curt Andersson via mail curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Resevillkor enligt Karl-Everts Busstouring AB. Anmälan kan göras redan nu, även medresenärer är välkomna.

Lokala aktiviteter

Se tidigare utskickat programblad för 2024:

Programblad 2024

Alla medlemmar är välkomna att delta i våra lokala aktiviteter!

Påminner om att betala årsavgiften 200 kronor för dem som ännu inte gjort detta!

Föreningens bankgiro är 5939-0989

Trollhättan 2024-02-08

Styrelsen

Aktiviteter under 2024

Gott nytt år och god fortsättning!

Planeringen är klar för VVV:s aktiviteter under det nya året. Du kan ta del av vad som händer i denna information och i det nya programbladet.

Program 2024

Gemensamma aktiviteter under 2024:

  • Torsdag den 7 mars: årsmöte i Villa Elfhög, Trollhättan.
  • Torsdag den 7 november: höstmöte i Villa Elfhög, Trollhättan.
  • Digitala möten med föreläsare, inbjudan skickas separat vid varje tillfälle.

Övriga lokala aktiviteter ser du i programbladet.

Det är viktigt att du anmäler ditt deltagande till aktiviteterna så att vi kan planera inför våra möten. Kontaktpersoner finns i programbladet eller här på vår hemsida. I programbladet finns även information om styrelse och övriga kontaktpersoner för de olika verksamheterna.

Styrelsen hoppas att få se Er på våra arrangemang, både gemensamma och lokala!

Resa till Skåne och Ven

Årets flerdagarsresa gick till nordvästra Skåne och Ven, och i soligt, varmt och behagligt väder lämnade vi Trollhättan på måndag morgon den 4 september, som vanligt med Karl-Everts Buss och med Lars-Eric vid ratten.

Vårt första stopp var vid Fjärås Bräcka Naturrum, på höjden mellan sjön Lygnern i öster och havet synligt bort i väster. Naturrummet var relativt nytt och mycket välordnat, och under tiden vi drack förmiddagskaffe berättade platsansvarige Niklas Lilja initierat om platsens geologi, lämningar från mycket tidiga bosättningar, historisk gammal by, och verksamheten i nutid.

I Båstad väntade vår guide, Ingrid Persson Skog, som var med oss hela dagen. Förmiddagen ägnades åt Bjärehalvön, där vi åkte mellan olika intressanta platser: Båstad, Torekov, Västra Karup, Grevie, Hovs Hallar, Kattvik, och fler därtill. Hela tiden berättade Ingrid mycket kunnigt och pedagogiskt om dessa samhällen, verksamheter förr och nu, byggnader, och inte minst om människor som är eller har varit knutna till Bjärehalvön, många kända från både sport och kultur, exempelvis Birgit Nilsson. Efter en god lunch på Båstad Golfklubb fortsatte vi till Kullahalvön, på mindre vägar genom mindre orter ända upp till Kullens fyr, där vi kunde ta den sista biten till fots fram till denna Skandinaviens högst belägna och ljusstarkaste fyr, jämfört med dess begynnelse med enbart tolv stearinljus. Även på Kullahalvön hade således vår guide mycket att berätta om allt vi såg.

Efter att guiden Ingrid lämnade oss i Helsingborg på eftermiddagen fortsatte vi till vårt trivsamma boende på Sundsgården Folkhögskola som även har hotell- och konferensverksamhet. Denna visade sig ligga väldigt rofyllt nära Öresund strax söder om Råå/Helsingborg. Här bodde vi två nätter och fick även utmärkta middagar och frukostar.

Resans andra dag, tisdagen, ägnades i sin helhet åt Ven, dit vi på förmiddagen tog färjan från Landskrona till Bäckvikens hamn. Där väntade oss en hyrd lokalbuss och dagens guide, Tommy Lilja från Tycho Brahemuseet, som även han visade sig vara en alldeles utmärkt guide med stort kunnande om Vens historia och samtid, kyrkligt och världsligt, och därtill förmedlat på ett pedagogiskt sätt. Besöket inleddes som sig bör på Tycho Brahemuseet, mycket vackert arrangerat i den stora kyrkobyggnad som avvecklades som kyrka 2004 efter drygt 100 år. Här fick vi bland annat höra berättas om Tycho som var en utomordentlig vetenskapsman, men som person otrevlig, och som dog i njursvikt. Färden fortsatte till destilleriet ”Spirit of Hven” där vi både fick visning av tillverkningen av whisky, gin, med mera, samt även ett par smakprov. Även här höll visningen hög klass, och direkt efter visningen serverades vi lunch i restaurangen. Vi fortsatte sedan till den gamla kyrkan Ib, från minst 1200-talet, vissa delar äldre än så. Guiden Tommy Lilja hade även här mycket stora detaljkunskaper om byggnaden, inredningen, med mera. Dagen på Ven avslutades med besök i Backafall Kyrkby, strax nedanför kyrkan, innan vi tog färjan tillbaka till Landskrona, och vår buss till Sundsgården, där dagens middag väntade.

Vår tredje dag, onsdagen, startade med ett besök på Wallåkra Stenkärlsfabrik, utnämnt till årets industriminne 2021, vackert beläget vid ett litet vattendrag och med verksamhet igång i de autentiska, mer än hundraåriga lokalerna, där drejskivor och brännugn används än idag. Vi guidades av nutida ägaren Åsa Ormell, en driftig entreprenör. Några av oss tyckte att det behövdes fler stenkärl därhemma och handlade i butiken. Efter detta var det dags att fortsätta till Landskrona/Borstahusen där vi efter att ha sett oss om längs den gamla gatan längs havet och gått på bryggan med bland annat några yrkesfiskarbåtar kunde äta dagens lunch på Pumphuset restaurang. Denna var sammanbyggd med det gamla pumphuset/konsthallen där guiden, tillika museiföreningens ordförande Inger Torebo tog emot oss och berättade historien om varför orten Borstahusen finns, om fisket förr och nu, båtarna och hantverket, med mera.

Framåt eftermiddagen var det så dags att vända färden hemåt, men ytterligare ett par stopp väntade; först Klippans Yllefabrik med butiksförsäljning som lockade några, sedan resans avslutande middag på Lizzies Café. Ordförande Curt Andersson tackade Karl-Everts Buss som hade genomfört resan trots det något låga deltagarantalet, Lars-Eric som kört och hållit i många trådar, samt även alla deltagare för mycket gott humör, mycket prat och trevlig samvaro, och alla var mycket nöjda med denna resa.

Foto: Rolf och Lisbeth Svensson

Höstens aktiviteter drar i gång

Bästa Veteraner!

Hösten närmar sig och med detta startar VVV:s aktiviteter, som du kan ta del av i denna information.

Styrelsen hoppas att få se er på våra arrangemang, både gemensamma och de lokala. Vår förenings verksamhet bygger till stor del på att det finns ett engagemang och intresse bland medlemmarna, för de aktiviteter som erbjuds.

Digitala möten i samverkan med övriga Veteranföreningar

Separata kallelser kommer att skickas ut till dessa aktiviteter

Höstmöte i Trollhättan torsdagen 2 november

Årets höstmöte är vid Villa Elfhög (det vita huset vid kanalen bakom Älvhögsborg).

Aktiviteter i Trollhättan

En del av aktiviteterna har ändrats och några har uppdaterats, dessa kan du se i programmet på aktivitetssidan för Trollhättan:

Aktiviteter i Trollhättan

Aktiviteter i Värmland/Dal

Ett antal studiebesök planeras under året. Se programblad:

Kallelse sker genom grupp-sms.

Kontaktpersoner Bengt Lundgren, tel 0730-92 01 09, eller Kurt Svensson, tel 070-141 77 83.

Aktiviteter Skaraborg

  • Måndag 4 september: Kaffe med prat
  • Måndag 2 oktober: Kaffe med prat
  • En dag i oktober: besök på Såtenäs Flygmuseum      
  • Måndag 6 november: Kaffe med prat
  • Måndag 4 december: Traditionell Julsmörgås

Kontaktperson Sune Johansson, tel 070-665 20 53.

Aktiviteter Göteborg/Sjuhärad

Månadsmöten första tisdagen i månaden: 5 september, 3 oktober, 7 november. Dessa möten är i Sjömarken klockan 11.00.

Tisdag 5 december: Jullunch

Ett studiebesök ordnas under hösten

Kontaktperson Sven-Olof Karolusson, tel 070-173 19 01.

Medlemsbrev februari 2023

Bästa Veteraner!

Här kommer en påminnelse om aktiviteterna för 2023, mer information kommer att skickas i början av augusti månad. Senaste information finns alltid här på hemsidan.

Gemensamma aktiviteter:

Torsdag 9 mars

Årsmöte i Trollhättan.

Kallelse till årsmöte 2023

Torsdag 11 maj

Resa till Öströö fårfarm och Ästad vingård i Halland.

Pris 850 kr, i resan ingår, enligt specifikation i dokumentet ovan.

Anmälan senast den 11 april till Curt Andersson via e-post curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Resevillkor enligt Karl-Everts Busstouring AB. Anmälan kan göras redan nu, även medresenärer är välkomna.

4–6 september

Resa till till Skåne tre dagar. Avresa måndag den 4 september.

Pris 5 500 kr (vid minst 30 personer), i resan ingår, enligt specifikation i dokumentet ovan.

Anmälan senast den 19 juni till Curt Andersson via e-post curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Resevillkor enligt Karl-Everts Busstouring AB. Anmälan kan göras redan nu, även medresenärer är välkomna.

Lokala aktiviteter:

Se tidigare publicerat programblad för 2023.

Alla medlemmar är välkomna att delta i våra lokala aktiviteter!

Påminnelse om årsavgift

Glöm inte att betala årsavgiften 200 kronor om du ännu inte har gjort det. Föreningens bankgiro är 5939-0989.

Styrelsen