Vårresa till Koster

VVV:s endags vårresa gick i år till Sydkoster, och som vanligt sken solen och vädret var lysande när drygt 40-talet resenärer på morgonen den 23 maj lämnade Trollhättan med Karl-Everts Buss och Torbjörn vid ratten.

Vi var framme vid kajen i Strömstad i god tid före klockan 10 och togs emot av Selin charterbåt med besättning. Samtidigt som vi färdades mot Sydkoster serverades vi kaffe med fralla och kapten berättade om Kosterhavets Marina Nationalpark med både mussel- och ostronodlingar, och nu alltmer tångodling, samt även om öarna med folket , naturen och ovanliga klippor ovan vattnet.

Båten släppte så av oss vid Långagärde på Sydkoster där guiden Göran väntade på oss utanför Hembygdsmuseet. Han inledde med intressanta berättelser om fiskarlivet förr i tiden och fram till våra dagar, och berättade även om museet innan han släppte oss på fri vandring genom de synnerligen rikhaltiga och intresseväckande samlingarna. Det blev både reflektioner och frågor som Göran med medhjälpare besvarade.

Därefter blev det färd med ”Kostertåget”, det vill säga öppna vagnar, över ön fram till nästa stopp: kyrkan från 1939 där guiden Douglas väntade på oss. Han gav oss en mycket engagerad och medryckande framställning av öarnas historia från i huvudsak medeltid och framåt, med beskrivning av öarnas tillhörighet och lojaliteter mot ömsom Norge, Danmark, och Sverige. Förutom krig och slag i regionen gjordes bitvis utvikningar till hela Sveriges historia och stormaktstid.

Efter att blivit informerade på detta underhållande sätt fortsatte vi med Kostertåget till Ekenäs Naturum där vi välkomnades och fick se en både storslagen, vacker och informativ film om Nationalparken och dess undre värld med dess växter och fiskar. Direkt efter detta väntade vår båt på oss för återfärd till Strömstad. Under båtresan serverades vi en välsmakande lunch med varmrökt Håverudslax, vilket inmundigades under livligt samspråk.

På kajen i Strömstad väntade vår buss för hemresa till Trollhättan med omnejd, och före hemkomst passade ordförande Curt på att tacka både Karl-Everts Buss för arrangemanget, och alla deltagare, samt vidare nämndes även något om programmet i höst.