Aktiviteter under 2024

Gott nytt år och god fortsättning!

Planeringen är klar för VVV:s aktiviteter under det nya året. Du kan ta del av vad som händer i denna information och i det nya programbladet.

Program 2024

Gemensamma aktiviteter under 2024:

  • Torsdag den 7 mars: årsmöte i Villa Elfhög, Trollhättan.
  • Torsdag den 7 november: höstmöte i Villa Elfhög, Trollhättan.
  • Digitala möten med föreläsare, inbjudan skickas separat vid varje tillfälle.

Övriga lokala aktiviteter ser du i programbladet.

Det är viktigt att du anmäler ditt deltagande till aktiviteterna så att vi kan planera inför våra möten. Kontaktpersoner finns i programbladet eller här på vår hemsida. I programbladet finns även information om styrelse och övriga kontaktpersoner för de olika verksamheterna.

Styrelsen hoppas att få se Er på våra arrangemang, både gemensamma och lokala!