Medlemsbrev februari 2021

Bästa Veteraner!

Snart har ett år gått sedan vi Veteraner kunde träffas och ha våra möten och resor. Senast var när vi hade vårt årsmöte den 5 mars förra året.

Vi har alla haft förhoppningar om att bara det gick några månader till skulle allt kunna återgå till det mer normala, men pandemin är fortfarande den verklighet vi lever med.

Styrelsen för Veteranerna har under året haft flera styrelsemöten via telefonbrygga och vid dessa möten diskuterat hur vi ska hantera pandemin framåt och hur vi skulle kunna göra en återstart för vår verksamhet.

Vid det senaste styrelsemötet den 28 januari beslutades att det under nuvarande förhållande inte är ansvarsfullt att ha några möten eller träffar varför årsmötet har flyttats fram till den 12 augusti. I god tid före mötet kommer en kallelse att skickas ut.

Styrelsen har i likhet med tidigare år sammanställt ett programblad för 2021 som får betraktas som preliminärt. Ändringar kan komma att ske och kommer att informeras om via e-post och på vår hemsida. Detta gäller för såväl lokala som gemensamma aktiviteter.

Programblad aktiviteter 2021

Styrelsen har diskuterat medlemsavgiften för 2021 med hänsyn till de få aktiviteter som har varit under 2020 och med en ovisshet för innevarande år.

Vattenfall har meddelat Veteranföreningarna att de ställer krav på att föreningarna tar ut en medlemsavgift enligt våra stadgar. Detta gäller för att få ta del av det verksamhetsbidrag föreningen har ansökt om för 2021.

Styrelsen beslutade därför om en reducerad medlemsavgift för 2021 på 100 kronor.

Årsavgiften för 2021, vilken är 100 kronor, betalas till VVV:s bankgiro 5939-0989, glöm ej att skriva avsändare.

Medlemsavgift 2021 inbetalningskort

Styrelsen hoppas på förståelse för tagna beslut som är för allas bästa. Vi får tro att gällande restriktioner tillsammans med det vaccinationsprogram som är i antågande kommer att göra att vi återgår till ett någorlunda normalt liv!

Styrelsen för Vattenfall Västsveriges Veteraner