Medlemsbrev augusti 2018

Bästa Veteraner!

Hösten närmar sig och med detta startar VVV:s aktiviteter, som du kan ta del av i denna information.

Styrelsen hoppas att få se er på våra arrangemang, både gemensamma och de lokala! Vår förenings verksamhet bygger till stor del på att det finns ett engagemang och intresse bland medlemmarna för de aktiviteter som erbjuds!

Höstmöte i Trollhättan torsdagen den 8 november

Årets höstmöte är vid Villa Elfhög (det vita huset vid kanalen bakom Älvhögsborg, parkering finns vid Folkets Park).

Program
12.00 Samling
Gemensam enklare lunch
Information från föreningen
Information från Vattenfall
Knut Kratzer berättar och visar bilder från sin verksamhet i Afrika
Ca 15.30 Avslutning

Kostnad 100 kr (betalas på plats)

Anmälan senast 2 november till Curt Andersson via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Aktiviteter i Trollhättan

Torsdag 23 augusti
Besök i Åsaka-Björke Hembygdsgård.

Vi träffas kl 10.00 och börjar med en fika. Därefter får vi information om hembygdsföreningen verksamhet. Vi kan även se hembygdsgårdens utställningar som är en permanent utställning av gamla föremål som brukats i bygden och en temautställning ”föreningar i Norra Björke-Åsaka”. På programmet står även en annorlunda tipspromenad. Avslutningsvis serveras det grillat om detta är möjligt.

Anmälan till Curt Andersson senast tre dagar före aktiviteten via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Torsdag 6 september  
Besök på Vänersborgs museum.

Samling kl 10.00. Besöksadress Vallgatan 17 C. Vi får information och en visning av museet.

Anmälan till Curt Andersson senast två dagar före aktiviteten via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Torsdag 27 september Villa Elfhög kl 09.30
Eva Sjöström, tandsköterska från Centrum för äldretandvård, föreläser samt ger tips och goda råd om tandvård på äldre dar.

Anmälan till Curt Andersson senast två dagar före aktiviteten via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Torsdag 18 oktober
Besök på Höljebacka Brandmuseum. Samling i Upphärad kl 13.00.

Vi får en guidad visning av museet. Det kommer även en person från ambulansen och berättar och visar Powerpoint om hur det är att arbeta på ambulansen nu och förr. Avslutar med fika. Besöket tar ca 3 timmar!

Anmälan till Curt Andersson senast tre dagar före aktiviteten via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Torsdag den 29 november
Resa till Åh Stiftsgård med traditionellt julbord.

Avresa Vargön kl. 11.45, från resecentrum i Trollhättan kl 12.00. Hemma ca kl 16.30.

Pris 450 kronor. Betalning sker till VVV bankgiro 5939-0989 vid anmälan. Ange namn!

Anmälan till Curt Andersson senast den 10 november via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Fredag den 14 december
Luciafirande

VVV har i år inte möjlighet att ha vårt traditionsenliga luciafirande i Missionskyrkan. Om inget annat meddelas blir det i stället i Lextorpskyrkan kl 10.00.

Pris 25 kronor.

Anmälan till Curt Andersson senast den 9 december via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Aktiviteter i Värmland/Dal

Se programblad, kontakta Bengt Lundgren eller Kurt Svensson.

Aktiviteter Skaraborg

Se programblad, kontakta Inger eller Åke Paulsson.

Aktiviteter Göteborg/Sjuhärad

Månadsmöten första tisdagen i månaden under september, oktober, november.

Dessa möten är i Sjömarken kl.11.00. Kontaktperson Alf Larsson.

Övrig information

Håll dig uppdaterad om vad som händer på vår hemsida genom att registrera dig – då får du en påminnelse via e-post när nya inlägg finns att ta del av! Formulär hittar du längst ner på sidan.

Om VVV inte har din mejladress eller om du har ändrat adress, ber vi dig att skicka den via mejl till  curt.o.andersson@gmail.com.