Medlemsbrev februari 2023

Bästa Veteraner!

Här kommer en påminnelse om aktiviteterna för 2023, mer information kommer att skickas i början av augusti månad. Senaste information finns alltid här på hemsidan.

Gemensamma aktiviteter:

Torsdag 9 mars

Årsmöte i Trollhättan.

Kallelse till årsmöte 2023

Torsdag 11 maj

Resa till Öströö fårfarm och Ästad vingård i Halland.

Pris 850 kr, i resan ingår, enligt specifikation i dokumentet ovan.

Anmälan senast den 11 april till Curt Andersson via e-post curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Resevillkor enligt Karl-Everts Busstouring AB. Anmälan kan göras redan nu, även medresenärer är välkomna.

4–6 september

Resa till till Skåne tre dagar. Avresa måndag den 4 september.

Pris 5 500 kr (vid minst 30 personer), i resan ingår, enligt specifikation i dokumentet ovan.

Anmälan senast den 19 juni till Curt Andersson via e-post curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Resevillkor enligt Karl-Everts Busstouring AB. Anmälan kan göras redan nu, även medresenärer är välkomna.

Lokala aktiviteter:

Se tidigare publicerat programblad för 2023.

Alla medlemmar är välkomna att delta i våra lokala aktiviteter!

Påminnelse om årsavgift

Glöm inte att betala årsavgiften 200 kronor om du ännu inte har gjort det. Föreningens bankgiro är 5939-0989.

Styrelsen

Kallelse till årsmöte 2023

Härmed kallas medlemmarna i Vattenfall Västsveriges Veteraner till ordinarie årsmöte 2023.

LOKAL: Villa Elfhög (Vita huset vid kanalen bakom Älvhögsborg, parkering finns vid Folkets Park.)

DATUM: Torsdag den 9 mars klockan 12.00

PROGRAM:

12.00 Samling med en gemensam enklare lunch, kaffe

13.00 Information från Johan Welander Vattenfall Vindkraft

Årsmötesförhandlingar

Vid mötet finns följande handlingar (länkar längst ner i inlägget):

  • Förslag till dagordning
  • Styrelsens och revisorernas berättelse

ANMÄLAN:

Anmälan senast den 6 mars till:

Trollhättan: Curt Andersson tel 070-586 70 42 el  curt.o.andersson@gmail.com

Göteborg/Sjuhärad: Sven-Olov Karolusson tel 070-173 19 01

Skaraborg: Sune Johansson tel 070-665 20 53

Dalsland/Värmland: Bengt-Åke Edman tel 070-536 51 30

Sven-Olov, Sune och Bengt-Åke organiserar resorna till Trollhättan

Kostnad:

100 kr kontant, betalas vid mötet. (Meddela om någon är allergiker eller vegetarian)

Välkomna

Trollhättan 2023-02-14

Styrelsen

Påminner om att betala årsavgiften 200 kr för dem som ännu inte har gjort detta! Föreningens bankgiro är 5939-0989.

Handlingar till årsmötet