Medlemsbrev februari 2023

Bästa Veteraner!

Här kommer en påminnelse om aktiviteterna för 2023, mer information kommer att skickas i början av augusti månad. Senaste information finns alltid här på hemsidan.

Gemensamma aktiviteter:

Torsdag 9 mars

Årsmöte i Trollhättan.

Kallelse till årsmöte 2023

Torsdag 11 maj

Resa till Öströö fårfarm och Ästad vingård i Halland.

Pris 850 kr, i resan ingår, enligt specifikation i dokumentet ovan.

Anmälan senast den 11 april till Curt Andersson via e-post curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Resevillkor enligt Karl-Everts Busstouring AB. Anmälan kan göras redan nu, även medresenärer är välkomna.

4–6 september

Resa till till Skåne tre dagar. Avresa måndag den 4 september.

Pris 5 500 kr (vid minst 30 personer), i resan ingår, enligt specifikation i dokumentet ovan.

Anmälan senast den 19 juni till Curt Andersson via e-post curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Resevillkor enligt Karl-Everts Busstouring AB. Anmälan kan göras redan nu, även medresenärer är välkomna.

Lokala aktiviteter:

Se tidigare publicerat programblad för 2023.

Alla medlemmar är välkomna att delta i våra lokala aktiviteter!

Påminnelse om årsavgift

Glöm inte att betala årsavgiften 200 kronor om du ännu inte har gjort det. Föreningens bankgiro är 5939-0989.

Styrelsen