Medlemsbrev augusti 2020

Bästa Veteraner!

Hoppas att ni har haft en bra sommar även om mycket har varit annorlunda än det vi är vana vid att leva i.

Coronaviruset är den verklighet vi nu lever med och enligt Folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer ska vi äldre fortsätta att vara försiktiga och tänka på hur och var vi befinner oss.

Styrelsen för Vattenfall Västsveriges Veteraner har nyss haft ett styrelsemöte via telefon och där diskuterat om föreningen kan bedriva någon verksamhet under kommande höst.

Styrelsen beslutade att det under nuvarande förhållande inte är ansvarsfullt att ha några möten eller träffar varför höstens planerade aktiviteter åtminstone augusti till oktober för alla lokalavdelningar ställs in.

Nytt styrelsemöte planeras i slutet av oktober och finns det då någon möjlighet till någon lokal aktivitet i slutet av året kommer detta att informeras om via mail och på vår hemsida.

Vid styrelsemötet diskuterades även hur vi ska hantera årsavgiften för kommande år, med hänsyn till de få aktiviteter som är under detta år. Ett tänkbart förslag är att ha en reducerad årsavgift för kommande år. Beslut kommer att tas före årets slut.

Styrelsen hoppas på förståelse för tagna beslut som är för allas bästa och önskar er en fin höst.

Vi önskar alla att vår vardag ska återgå till det vanliga så att vi kan träffas och ha en trevlig gemenskap!

Styrelsen