Medlemsbrev december 2020

Bästa Veteraner!

Hoppas verkligen att ni alla mår bra och har klarat er från att drabbas av den pågående pandemin.

Detta år går mot sitt slut, julen är inte långt borta och ser vi tillbaka så har det inte på något sätt varit likt alla tidigare år. Pandemin slog till med full kraft i mars månad och har oss fortfarande i ett fast grepp! Coronaviruset är den verklighet vi fortfarande lever med och enligt Folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer ska vi äldre fortsätta att vara försiktiga.

Detta har inneburit att alla aktiviteter efter årsmötet har varit inställda. Styrelsen har vid flera tillfällen haft telefonmöte och där diskuterat situationen och då beslutat att det inte vore ansvarsfullt att försöka ha några aktiviteter.

Styrelsens förhoppning är nu att vi före årsmötet 2021 ska kunna ha förslag på några aktiviteter och även då ha klart med ett programblad för 2021.

Stockholmsavdelningen har bjudit in oss och övriga avdelningar i Sverige att delta vid deras kommande digitala månadsmöten. Detta gäller närmast mötet den 11 januari 2021 då Vattenfalls nya koncernchef Anna Borg är huvudtalare. Såvitt vi förstår har dessa möten karaktären av föreläsningar med möjlighet att ställa frågor. Vi har förstått att de använder Microsoft Teams. Det kommer att gå till så att Stockholmsavdelningen (Bengt Ejenmark) skickar inbjudan till mötet med nödvändiga instruktioner. Om vi inte har din mejladress så skickar du den till oss och kan då vara med vid dessa digitala möten!

Styrelsen har även diskuterat medlemsavgiften för 2021 med hänsyn till de få aktiviteter som har varit under året och med en ovisshet för nästa år. Ett tänkbart förslag är att ha en reducerad medlemsavgift för kommande år!

Vattenfall har vid telefonmöte med Veteranföreningarna informerat om att de kommer att ställa krav på att föreningarna tar ut medlemsavgift enligt våra stadgar. Detta för att få ta del av det verksamhetsbidrag vi kommer att ansöka om för 2021. 

Detta krav innebär att styrelsen bordlagt frågan om medlemsavgift för 2021 till kommande styrelsemöte i januari.

Vi hoppas alla på att vi ska kunna återgå till en något normal vardag och trots allt ska kunna få en bra Jul och Nyår!

Styrelsen önskar alla Veteraner en

God jul och ett gott nytt år!