Veteranmöte med tema Australien

Torsdag den 26 september samlades ett drygt 30-tal medlemmar i Villa Elfhög, där programmet för dagen var ett föredrag om Australien. Curt Andersson berättade på ett förtjänstfullt sätt om kontinentens historia, geografi, och aktuella statistikuppgifter, allt åskådliggjort med bilder och kartor, etc. Utöver detta visades ett urval fotografier från den egna resan för ett par år sedan. Vidare informerades om höstprogrammet: Såtenäsresa, höstmöte, julbord, och luciafirande. Sammankomsten avslutades med sedvanligt kaffe och smörgås under livligt samspråk.