Medlemsbrev december 2021

Bästa Veteraner!

Nytt år 2022 närmar sig och med detta startar VVV:s aktiviteter som du kan ta del av i denna information och i programblad.

I programbladet finns även information om styrelse och övriga kontaktpersoner för de olika verksamheterna.

Styrelsen hoppas att få se Er på våra arrangemang, både gemensamma och de lokala! Vår förhoppning är att nästa års aktiviteter ska kunna genomföras utan påverkan av några restriktioner!

Med hänvisning till Folkhälsomyndigheten och regeringens nya aviserade rekommendationer och allmänna råd förutsätter vi att alla medlemmar är vaccinerade mot Covid 19 vid våra träffar.

I programbladet kan du se vad våra gemensamma aktiviteter är under 2022:

  • Torsdag den 10 mars: årsmöte i Villa Elfhög Trollhättan.
  • Söndag 28 augusti: årets långresa som i år blir till Kalmar-Öland-Karlskrona 5 dagar. Information om resan kommer att skickas ut i februari tillsammans med kallelsen till årsmöte. När reseplanen är klar kommer den att finnas här på hemsidan!
  • Torsdag den 3 november: höstmöte i Villa Elfhög Trollhättan.
  • Digitala möten med föreläsare, inbjudan skickas separat vid varje tillfälle.

Övriga lokala aktiviteter ser du i programbladet.

Det är viktigt att du anmäler ditt deltagande till aktiviteterna så vi kan planera inför våra möten. Kontaktpersoner finns i programbladet eller på vår hemsida

Årsavgiften för 2022, vilken är 200 kr, betalas till VVV:s bankgiro 5939-0989, glöm ej att skriva avsändare.

Vår ambition är att alltid ha aktuell information tillgänglig via vår hemsida, det kan bli justeringar i programmen eller att styrelsen vill gå ut med någon ny information till medlemmarna.

Om du får brev från Veteranerna och även har mailadress ser vi gärna att du lämnar den till styrelsen.

Styrelsen önskar alla Veteraner en

God Jul och Gott Nytt År