Start för höstens aktiviteter

Bästa Veteraner!

Hösten närmar sig och med detta startar VVV:s aktiviteter, som du kan ta del av i denna information.

Styrelsen hoppas att få se er på våra arrangemang, både gemensamma och lokala. Vår förenings verksamhet bygger till stor del på att det finns ett engagemang och intresse bland medlemmarna för de aktiviteter som erbjuds.

Den planerade höstresan till Kalmar–Öland–Karlskrona är inställd på grund av för få anmälda.

Digitala möten i samverkan med övriga Veteranföreningar

Separata kallelser kommer att skickas ut till dessa aktiviteter.

Höstmöte i Trollhättan torsdagen den 3 november

Årets höstmöte är vid Villa Elfhög. (Vita huset vid kanalen bakom Älvhögsborg.)

Program höstmöte:
12.00 Samling
Gemensam enklare lunch
Information från föreningen
Information från Vattenfall, Johan Brink Elförsäljning medverkar
Avslutning ca 14.30

Kostnad 100 kr (kontant, betalas på plats). Anmälan senast den 31 oktober till Curt Andersson via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42

Aktiviteter i Trollhättan

En del av aktiviteterna har ändrats och några har tillkommit, dessa kan du se i uppdaterat program på webbsidan Aktiviteter i Trollhättan.

Aktiviteter i Värmland/Dal

Se programblad, kontakta Bengt Lundgren eller Kurt Svensson.

Kallelse sker genom grupp-sms.

Aktiviteter Skaraborg

  • Måndag 5 september: Kaffe med prat
  • Måndag 3 oktober: Kaffe med prat          
  • Måndag 7 november: Kaffe med prat
  • Måndag 6 december: Traditionell julsmörgås

Kontaktperson Sune Johansson Tel 070-665 20 53

Aktiviteter Göteborg/Sjuhärad

Månadsmöten första tisdagen i månaden i september, oktober och november. Dessa möten är i Sjömarken klockan 11.00.

Tisdag den 6 december: Jullunch

Kontaktperson Sven-Olof Karolusson tel 070-173 19 01.