Höstens aktiviteter drar i gång

Bästa Veteraner!

Hösten närmar sig och med detta startar VVV:s aktiviteter, som du kan ta del av i denna information.

Styrelsen hoppas att få se er på våra arrangemang, både gemensamma och de lokala. Vår förenings verksamhet bygger till stor del på att det finns ett engagemang och intresse bland medlemmarna, för de aktiviteter som erbjuds.

Digitala möten i samverkan med övriga Veteranföreningar

Separata kallelser kommer att skickas ut till dessa aktiviteter

Höstmöte i Trollhättan torsdagen 2 november

Årets höstmöte är vid Villa Elfhög (det vita huset vid kanalen bakom Älvhögsborg).

Aktiviteter i Trollhättan

En del av aktiviteterna har ändrats och några har uppdaterats, dessa kan du se i programmet på aktivitetssidan för Trollhättan:

Aktiviteter i Trollhättan

Aktiviteter i Värmland/Dal

Ett antal studiebesök planeras under året. Se programblad:

Kallelse sker genom grupp-sms.

Kontaktpersoner Bengt Lundgren, tel 0730-92 01 09, eller Kurt Svensson, tel 070-141 77 83.

Aktiviteter Skaraborg

  • Måndag 4 september: Kaffe med prat
  • Måndag 2 oktober: Kaffe med prat
  • En dag i oktober: besök på Såtenäs Flygmuseum      
  • Måndag 6 november: Kaffe med prat
  • Måndag 4 december: Traditionell Julsmörgås

Kontaktperson Sune Johansson, tel 070-665 20 53.

Aktiviteter Göteborg/Sjuhärad

Månadsmöten första tisdagen i månaden: 5 september, 3 oktober, 7 november. Dessa möten är i Sjömarken klockan 11.00.

Tisdag 5 december: Jullunch

Ett studiebesök ordnas under hösten

Kontaktperson Sven-Olof Karolusson, tel 070-173 19 01.