Aktiviter under 2023

Gott nytt år och god fortsättning!

Det har nu blivit år 2023 och planeringen är klar för VVV:s aktiviteter under året. Du kan ta del av vad som händer i denna information och i det nya programbladet.

Gemensamma aktiviteter under 2023:

  • Torsdag den 9 mars: årsmöte i Villa Elfhög Trollhättan.
  • Söndag 3 september: Tredagars resa planeras, mer information kommer senare.
  • Torsdag den 2 november: höstmöte i Villa Elfhög Trollhättan.
  • Digitala möten med föreläsare, inbjudan skickas separat vid varje tillfälle.

Övriga lokala aktiviteter ser du i programbladet.

Det är viktigt att du anmäler ditt deltagande till aktiviteterna så att vi kan planera inför våra möten. Kontaktpersoner finns i programbladet eller här på vår hemsida. I programbladet finns även information om styrelse och övriga kontaktpersoner för de olika verksamheterna.

Styrelsen hoppas att få se Er på våra arrangemang, både gemensamma och lokala!