Kallelse till årsmöte 2023

Härmed kallas medlemmarna i Vattenfall Västsveriges Veteraner till ordinarie årsmöte 2023.

LOKAL: Villa Elfhög (Vita huset vid kanalen bakom Älvhögsborg, parkering finns vid Folkets Park.)

DATUM: Torsdag den 9 mars klockan 12.00

PROGRAM:

12.00 Samling med en gemensam enklare lunch, kaffe

13.00 Information från Johan Welander Vattenfall Vindkraft

Årsmötesförhandlingar

Vid mötet finns följande handlingar (länkar längst ner i inlägget):

  • Förslag till dagordning
  • Styrelsens och revisorernas berättelse

ANMÄLAN:

Anmälan senast den 6 mars till:

Trollhättan: Curt Andersson tel 070-586 70 42 el  curt.o.andersson@gmail.com

Göteborg/Sjuhärad: Sven-Olov Karolusson tel 070-173 19 01

Skaraborg: Sune Johansson tel 070-665 20 53

Dalsland/Värmland: Bengt-Åke Edman tel 070-536 51 30

Sven-Olov, Sune och Bengt-Åke organiserar resorna till Trollhättan

Kostnad:

100 kr kontant, betalas vid mötet. (Meddela om någon är allergiker eller vegetarian)

Välkomna

Trollhättan 2023-02-14

Styrelsen

Påminner om att betala årsavgiften 200 kr för dem som ännu inte har gjort detta! Föreningens bankgiro är 5939-0989.

Handlingar till årsmötet