Många deltagare på uppskattat höstmöte

Torsdagen den 4 november hölls ordinarie höstmöte, vilket nu återigen kunde hållas efter lättade restriktioner och som var välbesökt med närmare 40-talet deltagare. Inledande samling och prat vid lunchen var hörbart uppskattad då många av medlemmarna inte har kunnat träffas under en lång tid.

Magnus Carlsson från Vattenkraften var inbjuden gäst till mötet. Han berättade om byggnationerna i Lilla Edet kraftstation och damm, samt Vattenfallskoncernens nuläge i övergripande drag. Ordförande Curt Andersson tackade Magnus för hans medverkan.

Därefter lämnades information om föreningens verksamhet och från samverkansmötet med veteranföreningarna i Ringhals och Stenungsund. I år var det vår förening som var värd för detta återkommande möte som sker vartannat år, ett möte där man diskuterar gemensamma frågor som aktiviteter och bidragsansökningar. Vid mötet informerade Johan Brink om Vattenfall Elförsäljning.

Ordföranden avslutade mötet med en påminnelse om de aktiviteter som är kvar för höstens verksamhet.