Medlemsbrev december 2017

Bästa Veteraner!

Detta utskick går med brev till ca 100 medlemmar, övriga får detta via mail!

Nytt år 2018 närmar sig och med detta startar VVV:s aktiviteter som du kan ta del av i programbladet som nu finns på sidan Aktiviteter. Styrelsen hoppas att få se Er på våra arrangemang, både gemensamma och de lokala!

I programbladet finns även information om styrelse och övriga kontaktpersoner för de olika verksamheterna.

I programbladet kan du se vilka våra gemensamma aktiviteter under 2018 är:

  • Torsdag den 8 mars – årsmöte i Villa Elfhög Trollhättan.
  • Söndag den 26 augusti – årets långresa till Estland och Lettland 5 dagar. Du kan se hela reseprogrammet under Aktiviteter. Anmälan kan göras redan nu.
  • Torsdag den 8 november – höstmöte i Villa Elfhög Trollhättan.

Övriga lokala aktiviteter ser du i programbladet. Program för vårens resa till Mölndals Kvarnby finns på sidan Aktiviteter Trollhättan.

Det är viktigt att du anmäler ditt deltagande till aktiviteterna så att vi kan planera inför våra möten. Kontaktpersoner finns i programbladet eller på respektive lokala förenings sida här på webbplatsen.

Årsavgiften för 2018, vilken är 200 kronor, betalas till VVV:s bankgiro 5939-0989. Glöm ej att skriva avsändare.

Vår ambition är att alltid ha aktuell information tillgänglig via den här webbsidan. Det kan bli justeringar i programmen eller att styrelsen vill gå ut med någon ny information till medlemmarna. Du kan få e-postmeddelande när nya inlägg publiceras på webbsidan genom att fylla i formuläret i sidfoten längst ner på den här sidan.

Har du mailadress och inte lämnat den till oss ber vi dig att meddela den, du kan använda vår hemsida eller kontakta styrelsen.

Vi tar gärna emot tankar och idéer från dig som utvecklar föreningen, tips på föredragshållare, besöksmål, resor med mera. Detta för att få ännu bättre program till kommande år.

 

Styrelsen önskar alla Veteraner en

God Jul och Gott Nytt År