Medlemsbrev december 2020

Bästa Veteraner!

Hoppas verkligen att ni alla mår bra och har klarat er från att drabbas av den pågående pandemin.

Detta år går mot sitt slut, julen är inte långt borta och ser vi tillbaka så har det inte på något sätt varit likt alla tidigare år. Pandemin slog till med full kraft i mars månad och har oss fortfarande i ett fast grepp! Coronaviruset är den verklighet vi fortfarande lever med och enligt Folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer ska vi äldre fortsätta att vara försiktiga.

Detta har inneburit att alla aktiviteter efter årsmötet har varit inställda. Styrelsen har vid flera tillfällen haft telefonmöte och där diskuterat situationen och då beslutat att det inte vore ansvarsfullt att försöka ha några aktiviteter.

Styrelsens förhoppning är nu att vi före årsmötet 2021 ska kunna ha förslag på några aktiviteter och även då ha klart med ett programblad för 2021.

Stockholmsavdelningen har bjudit in oss och övriga avdelningar i Sverige att delta vid deras kommande digitala månadsmöten. Detta gäller närmast mötet den 11 januari 2021 då Vattenfalls nya koncernchef Anna Borg är huvudtalare. Såvitt vi förstår har dessa möten karaktären av föreläsningar med möjlighet att ställa frågor. Vi har förstått att de använder Microsoft Teams. Det kommer att gå till så att Stockholmsavdelningen (Bengt Ejenmark) skickar inbjudan till mötet med nödvändiga instruktioner. Om vi inte har din mejladress så skickar du den till oss och kan då vara med vid dessa digitala möten!

Styrelsen har även diskuterat medlemsavgiften för 2021 med hänsyn till de få aktiviteter som har varit under året och med en ovisshet för nästa år. Ett tänkbart förslag är att ha en reducerad medlemsavgift för kommande år!

Vattenfall har vid telefonmöte med Veteranföreningarna informerat om att de kommer att ställa krav på att föreningarna tar ut medlemsavgift enligt våra stadgar. Detta för att få ta del av det verksamhetsbidrag vi kommer att ansöka om för 2021. 

Detta krav innebär att styrelsen bordlagt frågan om medlemsavgift för 2021 till kommande styrelsemöte i januari.

Vi hoppas alla på att vi ska kunna återgå till en något normal vardag och trots allt ska kunna få en bra Jul och Nyår!

Styrelsen önskar alla Veteraner en

God jul och ett gott nytt år!

 

Medlemsbrev augusti 2020

Bästa Veteraner!

Hoppas att ni har haft en bra sommar även om mycket har varit annorlunda än det vi är vana vid att leva i.

Coronaviruset är den verklighet vi nu lever med och enligt Folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer ska vi äldre fortsätta att vara försiktiga och tänka på hur och var vi befinner oss.

Styrelsen för Vattenfall Västsveriges Veteraner har nyss haft ett styrelsemöte via telefon och där diskuterat om föreningen kan bedriva någon verksamhet under kommande höst.

Styrelsen beslutade att det under nuvarande förhållande inte är ansvarsfullt att ha några möten eller träffar varför höstens planerade aktiviteter åtminstone augusti till oktober för alla lokalavdelningar ställs in.

Nytt styrelsemöte planeras i slutet av oktober och finns det då någon möjlighet till någon lokal aktivitet i slutet av året kommer detta att informeras om via mail och på vår hemsida.

Vid styrelsemötet diskuterades även hur vi ska hantera årsavgiften för kommande år, med hänsyn till de få aktiviteter som är under detta år. Ett tänkbart förslag är att ha en reducerad årsavgift för kommande år. Beslut kommer att tas före årets slut.

Styrelsen hoppas på förståelse för tagna beslut som är för allas bästa och önskar er en fin höst.

Vi önskar alla att vår vardag ska återgå till det vanliga så att vi kan träffas och ha en trevlig gemenskap!

Styrelsen

Höstresa till Polen ställs in

Styrelsen har tillsammans med Karl-Everts Busstouring beslutat att ställa in den planerade resan till Polen den 30 augusti. Vi ser inte att det finns möjlighet till att resa under nuvarande förutsättningar.

Vi önskar alla Veteraner en fin vår och sommar och hoppas att vi kan träffas senare i höst!

Hälsningar Styrelsen

Med anledning av coronavirusets spridning

Bästa Veteraner!

Vi befinner oss nu i en annorlunda situation än den vi är vana att leva i. Coronavirusets spridning har nu tagit nya vägar och finns även bland oss här i Sverige. 

Enligt Folkhälsomyndigheten ska vi äldre vara försiktiga och tänka på hur och var vi befinner oss. Därför har de lokala avdelningarna tillsammans med styrelsen för Vattenfall Västsveriges Veteraner beslutat att ställa in alla aktiviteter under våren. Föreningens förhoppning är att kunna återuppta de planerade aktiviteterna med början i augusti. 

Avdelningen i Trollhättan planerar att flytta vårens aktiviteter, med bowling och dagsresa till Jönköping-Huskvarna, till att genomföras under september och oktober.

Vi hoppas att våra medlemmar har förståelse för dessa åtgärder som är till för allas bästa.

Vattenfall Västsveriges Veteraner
Styrelsen

Årsmöte 2020

Ett 40-tal medlemmar deltog i årsmötet den 5 mars i Villa Elfhög. Ordförande Curt Andersson hälsade välkomna och sammankomsten inleddes med lunch. Därefter följde mötesförhandlingarna varvid ordförande omvaldes och Sven-Olof Karolusson valdes till ny styrelseledamot efter avlidne Alf Larsson.

Efter redovisning av 2019 års verksamhet och ekonomi beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året, och planer och budget för 2020 godkändes.

Denna del avslutades och Per Gustavsson från Vattenfall gav en intressant bild av det goda läget ekonomiskt och marknadsmässigt samt framtidsvisioner. Ordförande tackade med blommor, varefter det hela avslutades med kaffe.