Medlemsbrev augusti 2020

Bästa Veteraner!

Hoppas att ni har haft en bra sommar även om mycket har varit annorlunda än det vi är vana vid att leva i.

Coronaviruset är den verklighet vi nu lever med och enligt Folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer ska vi äldre fortsätta att vara försiktiga och tänka på hur och var vi befinner oss.

Styrelsen för Vattenfall Västsveriges Veteraner har nyss haft ett styrelsemöte via telefon och där diskuterat om föreningen kan bedriva någon verksamhet under kommande höst.

Styrelsen beslutade att det under nuvarande förhållande inte är ansvarsfullt att ha några möten eller träffar varför höstens planerade aktiviteter åtminstone augusti till oktober för alla lokalavdelningar ställs in.

Nytt styrelsemöte planeras i slutet av oktober och finns det då någon möjlighet till någon lokal aktivitet i slutet av året kommer detta att informeras om via mail och på vår hemsida.

Vid styrelsemötet diskuterades även hur vi ska hantera årsavgiften för kommande år, med hänsyn till de få aktiviteter som är under detta år. Ett tänkbart förslag är att ha en reducerad årsavgift för kommande år. Beslut kommer att tas före årets slut.

Styrelsen hoppas på förståelse för tagna beslut som är för allas bästa och önskar er en fin höst.

Vi önskar alla att vår vardag ska återgå till det vanliga så att vi kan träffas och ha en trevlig gemenskap!

Styrelsen

Höstresa till Polen ställs in

Styrelsen har tillsammans med Karl-Everts Busstouring beslutat att ställa in den planerade resan till Polen den 30 augusti. Vi ser inte att det finns möjlighet till att resa under nuvarande förutsättningar.

Vi önskar alla Veteraner en fin vår och sommar och hoppas att vi kan träffas senare i höst!

Hälsningar Styrelsen

Med anledning av coronavirusets spridning

Bästa Veteraner!

Vi befinner oss nu i en annorlunda situation än den vi är vana att leva i. Coronavirusets spridning har nu tagit nya vägar och finns även bland oss här i Sverige. 

Enligt Folkhälsomyndigheten ska vi äldre vara försiktiga och tänka på hur och var vi befinner oss. Därför har de lokala avdelningarna tillsammans med styrelsen för Vattenfall Västsveriges Veteraner beslutat att ställa in alla aktiviteter under våren. Föreningens förhoppning är att kunna återuppta de planerade aktiviteterna med början i augusti. 

Avdelningen i Trollhättan planerar att flytta vårens aktiviteter, med bowling och dagsresa till Jönköping-Huskvarna, till att genomföras under september och oktober.

Vi hoppas att våra medlemmar har förståelse för dessa åtgärder som är till för allas bästa.

Vattenfall Västsveriges Veteraner
Styrelsen

Årsmöte 2020

Ett 40-tal medlemmar deltog i årsmötet den 5 mars i Villa Elfhög. Ordförande Curt Andersson hälsade välkomna och sammankomsten inleddes med lunch. Därefter följde mötesförhandlingarna varvid ordförande omvaldes och Sven-Olof Karolusson valdes till ny styrelseledamot efter avlidne Alf Larsson.

Efter redovisning av 2019 års verksamhet och ekonomi beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året, och planer och budget för 2020 godkändes.

Denna del avslutades och Per Gustavsson från Vattenfall gav en intressant bild av det goda läget ekonomiskt och marknadsmässigt samt framtidsvisioner. Ordförande tackade med blommor, varefter det hela avslutades med kaffe.

Medlemsbrev februari 2020

Påminnelse om aktiviteter för 2020, mer information kommer att skickas i början av augusti månad. Senaste information finns alltid under Aktiviteter.

Gemensamma aktiviteter:

Torsdag den 5 mars: Årsmöte i Trollhättan

Kallelse årsmöte 5 mars 2020

Dagordning årsmöte 5 mars 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Torsdag den 14 maj: Resa till Jönköping–Huskvarna

Reseprogram och övrig information

Resan kostar 750 kronor, i resan ingår enligt specifikation i offerten.

Anmälan senast den 9 april till Curt Andersson via mejl curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Resa till Polen 5 dagar

Avresa söndag den 30 augusti

Reseprogram och övrig information

Pris 6 100 kronor, i resan ingår enligt specifikation i offerten.

Anmälan senast 20 maj till Curt Andersson via mejl curt.o.andersson@gmail.com el
telefon 070-586 70 42.

Resevillkor enligt Karl-Everts Busstouring AB. Antalet platser är 50 st, anmälan kan göras redan nu, även för medresenärer.

Vid anmälan anges för- och efternamn (det namn som står i passet), födelsedatum.

Lokala aktiviteter

Programblad 2020

Styrelsen