Årsmöte 2019

Runt 45 medlemmar träffades för årsmöte den 7 mars i Villa Elfhög. Ordförande Curt Andersson hälsade alla välkomna vid den inledande lunchen. Därefter följde mötesförhandlingarna varvid ordförande och styrelse omvaldes. Efter redovisning av verksamhet och ekonomi beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Avgående revisor Birgith Öhrberg avtackades med välförtjänt blombukett. Den formella delen avslutades och Magnus Carlsson från Vattenfall gav en intressant bild av dels Vattenfallkoncernens framtidsvisioner, dels regionala vattenkraftprojekt. Ordförande tackade med blommor, varefter det hela avslutades vid kaffe med tårta under livligt samspråk.

Protokoll från årsmötet finns på sidan Protokoll

Medlemsbrev februari 2019

Bästa Veteraner!

Påminnelse om aktiviteter för 2019, mer information kommer att skickas i början av augusti månad. Senaste information finns alltid här på hemsidan.

Gemensamma aktiviteter

Torsdag 7 mars: Årsmöte i Trollhättan

Kallelse årsmöte 7 mars 2019

Dagordning årsmöte 7 mars 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Torsdag 16 maj: Resa till Bohuslän

Reseprogram och övrig reseinformation

Resan kostar 670 kronor, i resan ingår enligt specifikation i offerten.

Anmälan senast den 18 april till Curt Andersson via e-post curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Resa till Bremen i Tyskland 5 dagar

Avresa söndag den 1 september.

Reseprogram och övrig reseinformation

Pris 6 200 kronor, i resan ingår enligt specifikation i offerten.

Anmälan senast 20 maj till Curt Andersson via e-post curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Resevillkor enligt Karl-Everts Busstouring AB. Antalet platser är 50 stycken, anmälan kan göras redan nu, även för medresenärer.

När vi reser måste vi lämna en rad uppgifter för varje resenär, dels till färjerederiet, dels när vi passerar gränsen till respektive land.

Vid anmälan lämnar ni de uppgifter som finns i era pass:
För- och efternamn
Personnummer, första sex siffrorna
Passnummer, födelseort och giltighetsdatum

Lokala aktiviteter

Se programblad för 2019

Styrelsen

Styrelsen träffades i Skara

Styrelsen har haft styrelsemöte den 16 januari. Denna gång hölls mötet i Skara, i Skara Gilles lokal Båtmanshuset. Inger Paulsson hade fått möjlighet att boka vårt möte i denna fina gamla lokal.

Agendan innehöll mycket ekonomi och planering för det kommande årsmötet den 7 mars i Trollhättan.

Traditionsenligt luciafirande på FUB-gården

Torsdagen den 13 december samlades traditionsenligt ett 60-tal medlemmar för att se och lyssna på Lucia med tärnor och stalledrängar från Slättbergens Musikskola under ledning av Kristoffer. Från i år var evenemanget förlagt till FUB-gården i Sandhem, där vi togs mycket väl omhand i fina lokaler. En rad julsånger framfördes, och efter uttåget fick luciatåget välförtjänta applåder. Därefter vidtog lussefika med god stämning och mycket prat. Ordförande Curt Andersson avslutade årets sista sammankomst med en återblick på året och gav några glimtar ur 2019 års program som skickas ut i dagarna, samt tackade alla som har deltagit och önskade god jul och gott nytt år.

Medlemsbrev december 2018

Bästa Veteraner!

Detta utskick går med brev till cirka 100 medlemmar, övriga får detta via e-post!

Nytt år 2019 närmar sig och med detta startar VVV:s aktiviteter som du kan ta del av i  denna information och i programbladet som nu finns på sidan Aktiviteter.

Styrelsen hoppas att få se Er på våra arrangemang, både gemensamma och de lokala!

I programbladet finns även information om styrelse och övriga kontaktpersoner för de olika verksamheterna.

I programbladet kan du se vad våra gemensamma aktiviteter under 2019 är:

  • Torsdag den 7 mars – årsmöte i Villa Elfhög, Trollhättan.
  • Söndag den 1 september – årets långresa till Bremen i Tyskland, fem dagar. Du kan  se hela reseprogrammet under Aktiviteter. Anmälan kan göras redan nu, även för medresenärer.
  • Torsdag den 7 november – höstmöte i Villa Elfhög, Trollhättan.

Övriga lokala aktiviteter ser du i programbladet och på respektive lokala förenings sida under Aktiviteter. Program för vårens dagsresa till Bohuslän den 16 maj finns på sidan med aktiviteter i Trollhättan.

Det är viktigt att du anmäler ditt deltagande till aktiviteterna så att vi kan planera inför våra möten. Kontaktpersoner finns i programbladet eller på respektive lokala förenings aktivitetssida här på hemsidan.

Årsavgiften för 2019, vilken är 200 kronor, betalas till VVV:s bankgiro 5939-0989. Glöm ej att skriva avsändare.

Vår ambition är att alltid ha aktuell information tillgänglig via vår hemsida. Det kan bli justeringar i programmen eller att styrelsen vill gå ut med någon ny information till medlemmarna. Se till att hålla dig uppdaterad – du kan få e-postmeddelande när nya inlägg publiceras på hemsidan genom att fylla i formuläret i sidfoten längst ner på den här sidan.

Har du e-postadress och inte har lämnat den till oss ber vi dig att meddela den, du kan använda vår hemsida eller kontakta styrelsen.

Vi tar gärna emot tankar och idéer från dig som utvecklar föreningen, kan vara föredragshållare, besöksmål, resor med mera. Detta för att få ännu bättre program till kommande år.

 

Styrelsen önskar alla Veteraner en god jul och ett gott nytt år!