Välbesökt årsmöte i Villa Elfhög

Pandemirestriktionerna har släppt och föreningen har kunnat presentera ett mer normalt verksamhetsprogram för 2022. Den 10 mars hölls stadgeenligt årsmöte i Villa Elfhög, vilket besöktes av 40-talet medlemmar. Efter lunchen visade först Sune Granfelt film och berättade om en resa i Azerbajdzjan, ett mycket vackert och spännande land! Detta var mycket uppskattat. Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna med sedvanlig genomgång av verksamheten, val av ordförande och styrelseledamöter, med mera. Inga personförändringar gjordes, enbart en smärre stadgeskärpning. Ordförande Curt Andersson avslutade mötet och tackade deltagarna.

Lyckad resa till Falkenbergsrevyn

Den 11 februari åkte 35 medlemmar från VVV Trollhättan iväg på en resa till Falkenbergsrevyn och även denna gång med Karl-Everts Buss och Lars-Eric vid ratten. Alla deltagarna gladdes åt att pandemirestriktionerna precis hade upphört och att Falkenbergsteatern återigen hade kunnat öppna för sin musikrevy. Före föreställningen ingick en välsmakande lunch på restaurang Harrys i arrangemanget och därefter bänkade vi oss för eftermiddagens föreställning. Denna bjöd på en överdådig kavalkad av musik och träffsäkra texter om aktualiteter i tiden, allt framfört med bravur i högt tempo. Det var många nöjda kommentarer på hemvägen efter denna lyckade resa.

Medlemsbrev februari 2022

Här kommer en påminnelse om aktiviteter för 2022, mer information kommer att skickas i början av augusti månad.

Gemensamma aktiviteter

Torsdag 10 mars

Årsmöte i Trollhättan.

Torsdag 19 maj: båtresa med Elfkungen

Båtresa i kanalen söderut till Lilla Edet. Avresa från övre slussen kl 11.00.

Anmälan senast den 10 maj till Curt Andersson via mejl curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Pris 400 kr, i resan ingår lunch, betalas vid anmälan till föreningens bankgiro 5939-0989.

28 augusti–1 september: resa till Kalmar – Öland – Karlskrona

Avresa söndag den 28 augusti.

Reseprogram  och övrig reseinformation ser du nedan i offert från Karl-Everts Busstouring.

Pris 7 200 kr, i resan ingår enligt specifikation i offerten.

Anmälan senast den 20 maj  till Curt Andersson via mejl curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Resevillkor enligt Karl-Everts Busstouring AB. Antalet platser är 35, anmälan kan göras redan nu, även för medresenärer.

Lokala aktiviteter

Se tidigare utskickat programblad för 2022, finns på sidan Aktiviteter.

Alla medlemmar är välkomna att delta i våra lokala aktiviteter!

Påminnelse

Påminner om att betala årsavgiften för de som ännu inte gjort detta!

Föreningens bankgiro är 5939-0989.

Trollhättan 2022-02-14

Styrelsen

Medlemsbrev december 2021

Bästa Veteraner!

Nytt år 2022 närmar sig och med detta startar VVV:s aktiviteter som du kan ta del av i denna information och i programblad.

I programbladet finns även information om styrelse och övriga kontaktpersoner för de olika verksamheterna.

Styrelsen hoppas att få se Er på våra arrangemang, både gemensamma och de lokala! Vår förhoppning är att nästa års aktiviteter ska kunna genomföras utan påverkan av några restriktioner!

Med hänvisning till Folkhälsomyndigheten och regeringens nya aviserade rekommendationer och allmänna råd förutsätter vi att alla medlemmar är vaccinerade mot Covid 19 vid våra träffar.

I programbladet kan du se vad våra gemensamma aktiviteter är under 2022:

  • Torsdag den 10 mars: årsmöte i Villa Elfhög Trollhättan.
  • Söndag 28 augusti: årets långresa som i år blir till Kalmar-Öland-Karlskrona 5 dagar. Information om resan kommer att skickas ut i februari tillsammans med kallelsen till årsmöte. När reseplanen är klar kommer den att finnas här på hemsidan!
  • Torsdag den 3 november: höstmöte i Villa Elfhög Trollhättan.
  • Digitala möten med föreläsare, inbjudan skickas separat vid varje tillfälle.

Övriga lokala aktiviteter ser du i programbladet.

Det är viktigt att du anmäler ditt deltagande till aktiviteterna så vi kan planera inför våra möten. Kontaktpersoner finns i programbladet eller på vår hemsida

Årsavgiften för 2022, vilken är 200 kr, betalas till VVV:s bankgiro 5939-0989, glöm ej att skriva avsändare.

Vår ambition är att alltid ha aktuell information tillgänglig via vår hemsida, det kan bli justeringar i programmen eller att styrelsen vill gå ut med någon ny information till medlemmarna.

Om du får brev från Veteranerna och även har mailadress ser vi gärna att du lämnar den till styrelsen.

Styrelsen önskar alla Veteraner en

God Jul och Gott Nytt År

Många deltagare på uppskattat höstmöte

Torsdagen den 4 november hölls ordinarie höstmöte, vilket nu återigen kunde hållas efter lättade restriktioner och som var välbesökt med närmare 40-talet deltagare. Inledande samling och prat vid lunchen var hörbart uppskattad då många av medlemmarna inte har kunnat träffas under en lång tid.

Magnus Carlsson från Vattenkraften var inbjuden gäst till mötet. Han berättade om byggnationerna i Lilla Edet kraftstation och damm, samt Vattenfallskoncernens nuläge i övergripande drag. Ordförande Curt Andersson tackade Magnus för hans medverkan.

Därefter lämnades information om föreningens verksamhet och från samverkansmötet med veteranföreningarna i Ringhals och Stenungsund. I år var det vår förening som var värd för detta återkommande möte som sker vartannat år, ett möte där man diskuterar gemensamma frågor som aktiviteter och bidragsansökningar. Vid mötet informerade Johan Brink om Vattenfall Elförsäljning.

Ordföranden avslutade mötet med en påminnelse om de aktiviteter som är kvar för höstens verksamhet.