Medlemsbrev juli 2021

Bästa Veteraner!

Lång tid har förflutit sedan vi kunde träffas senast, mer bestämt 17 månader och det var vid vårt årsmöte den 5 mars 2020.

Styrelsen har vid ett antal telefonmöten diskuterat hur vi kan gå vidare och hur man ska kunna starta upp vår verksamhet igen. I våra medlemsbrev som vi har skickat ut har det funnits både förhoppningar och en stor portion frustration över situationen, som inte har gått att påverka!

Nu har situationen blivit en annan i och med att de flesta av oss är fullvaccinerade och att Folkhälsomyndigheten har öppnat för fas två den 1 juli! Detta innebär bland annat att maxtaket i hyrda lokaler nu är höjd till 50 personer och att rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att dessa kan ske fortsättningsvis utan trängsel.

Styrelsen har därför vid ett telefonmöte den 30 juni beslutat att starta upp vår verksamhet efter sommaren, både lokalt och för de gemensamma arrangemangen.

För de gemensamma aktiviteterna beslutades:

  • Årsmöte den 26 augusti vid Villa Elfhög
  • Höstmöte den 4 november vid Villa Elfhög

Kallelse till dessa möten kommer att skickas ut vecka 31 (augusti).

Reviderat program för lokala aktiviteter:

Vattenfalls Idrottsförening vill ha kontaktuppgifter för de av våra medlemmar som även är med i denna förening. Deras önskemål är att ni delger VIF era mailadresser för att kunna uppdatera sitt medlemsregister! (mail vif.trollhattan@vattenfall.com).

Styrelsen hoppas att vi med denna information har spridit lite glädje och framtidstro med våra kommande möten tillsammans.

Önskar Er alla en fortsatt skön sommar och på återseende!
Styrelsen

Medlemsbrev maj 2021

Bästa Veteraner!

Styrelsen för Vattenfall Västsveriges Veteraner har haft ett styrelsemöte, via telefonbrygga, den 10 maj.

Förutom sedvanliga frågor vid styrelsemöten diskuterade vi framför allt hur och när vi ska kunna återuppta vår verksamhet, för både lokala och gemensamma aktiviteter.

Styrelsen anser dock att det fortfarande råder en betydande osäkerhet beträffande både smittspridning, målet för fullvärdig vaccination och för rådande och eventuellt förlängda restriktioner, nationellt och regionalt. Vi tror att många av våra medlemmar delar våra tveksamheter.

Vid detta möte beslutade därför styrelsen att några av punkterna i 2021 års program måste flyttas fram i tiden, eller i något fall utgå.

Detta innebär att:

  • Årsmötet, ursprungligen planerat till 12 augusti, kommer troligen att flyttas fram.
  • Om möjligt kommer någon resa att ordnas som en höstresa.
  • Höstmötet enligt plan den 4 november.
  • Avdelningarnas lokala aktiviteter återupptas inte förrän sensommaren/hösten.

Nytt styrelsemöte med som vi hoppas ett slutligt beslut för resten av året, kommer att äga rum den 30 juni. Förutsättningarna borde då vara större för beslut om en ansvarsfull återstart.

Efter styrelsemötet den 30 juni kommer information att skickas ut och publiceras på vår hemsida.

Styrelsen hoppas på förståelse för tagna beslut som är till för allas bästa och önskar er alla en varm och skön vår!

Styrelsen

Medlemsbrev februari 2021

Bästa Veteraner!

Snart har ett år gått sedan vi Veteraner kunde träffas och ha våra möten och resor. Senast var när vi hade vårt årsmöte den 5 mars förra året.

Vi har alla haft förhoppningar om att bara det gick några månader till skulle allt kunna återgå till det mer normala, men pandemin är fortfarande den verklighet vi lever med.

Styrelsen för Veteranerna har under året haft flera styrelsemöten via telefonbrygga och vid dessa möten diskuterat hur vi ska hantera pandemin framåt och hur vi skulle kunna göra en återstart för vår verksamhet.

Vid det senaste styrelsemötet den 28 januari beslutades att det under nuvarande förhållande inte är ansvarsfullt att ha några möten eller träffar varför årsmötet har flyttats fram till den 12 augusti. I god tid före mötet kommer en kallelse att skickas ut.

Styrelsen har i likhet med tidigare år sammanställt ett programblad för 2021 som får betraktas som preliminärt. Ändringar kan komma att ske och kommer att informeras om via e-post och på vår hemsida. Detta gäller för såväl lokala som gemensamma aktiviteter.

Programblad aktiviteter 2021

Styrelsen har diskuterat medlemsavgiften för 2021 med hänsyn till de få aktiviteter som har varit under 2020 och med en ovisshet för innevarande år.

Vattenfall har meddelat Veteranföreningarna att de ställer krav på att föreningarna tar ut en medlemsavgift enligt våra stadgar. Detta gäller för att få ta del av det verksamhetsbidrag föreningen har ansökt om för 2021.

Styrelsen beslutade därför om en reducerad medlemsavgift för 2021 på 100 kronor.

Årsavgiften för 2021, vilken är 100 kronor, betalas till VVV:s bankgiro 5939-0989, glöm ej att skriva avsändare.

Medlemsavgift 2021 inbetalningskort

Styrelsen hoppas på förståelse för tagna beslut som är för allas bästa. Vi får tro att gällande restriktioner tillsammans med det vaccinationsprogram som är i antågande kommer att göra att vi återgår till ett någorlunda normalt liv!

Styrelsen för Vattenfall Västsveriges Veteraner

Medlemsbrev december 2020

Bästa Veteraner!

Hoppas verkligen att ni alla mår bra och har klarat er från att drabbas av den pågående pandemin.

Detta år går mot sitt slut, julen är inte långt borta och ser vi tillbaka så har det inte på något sätt varit likt alla tidigare år. Pandemin slog till med full kraft i mars månad och har oss fortfarande i ett fast grepp! Coronaviruset är den verklighet vi fortfarande lever med och enligt Folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer ska vi äldre fortsätta att vara försiktiga.

Detta har inneburit att alla aktiviteter efter årsmötet har varit inställda. Styrelsen har vid flera tillfällen haft telefonmöte och där diskuterat situationen och då beslutat att det inte vore ansvarsfullt att försöka ha några aktiviteter.

Styrelsens förhoppning är nu att vi före årsmötet 2021 ska kunna ha förslag på några aktiviteter och även då ha klart med ett programblad för 2021.

Stockholmsavdelningen har bjudit in oss och övriga avdelningar i Sverige att delta vid deras kommande digitala månadsmöten. Detta gäller närmast mötet den 11 januari 2021 då Vattenfalls nya koncernchef Anna Borg är huvudtalare. Såvitt vi förstår har dessa möten karaktären av föreläsningar med möjlighet att ställa frågor. Vi har förstått att de använder Microsoft Teams. Det kommer att gå till så att Stockholmsavdelningen (Bengt Ejenmark) skickar inbjudan till mötet med nödvändiga instruktioner. Om vi inte har din mejladress så skickar du den till oss och kan då vara med vid dessa digitala möten!

Styrelsen har även diskuterat medlemsavgiften för 2021 med hänsyn till de få aktiviteter som har varit under året och med en ovisshet för nästa år. Ett tänkbart förslag är att ha en reducerad medlemsavgift för kommande år!

Vattenfall har vid telefonmöte med Veteranföreningarna informerat om att de kommer att ställa krav på att föreningarna tar ut medlemsavgift enligt våra stadgar. Detta för att få ta del av det verksamhetsbidrag vi kommer att ansöka om för 2021. 

Detta krav innebär att styrelsen bordlagt frågan om medlemsavgift för 2021 till kommande styrelsemöte i januari.

Vi hoppas alla på att vi ska kunna återgå till en något normal vardag och trots allt ska kunna få en bra Jul och Nyår!

Styrelsen önskar alla Veteraner en

God jul och ett gott nytt år!

 

Medlemsbrev augusti 2020

Bästa Veteraner!

Hoppas att ni har haft en bra sommar även om mycket har varit annorlunda än det vi är vana vid att leva i.

Coronaviruset är den verklighet vi nu lever med och enligt Folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer ska vi äldre fortsätta att vara försiktiga och tänka på hur och var vi befinner oss.

Styrelsen för Vattenfall Västsveriges Veteraner har nyss haft ett styrelsemöte via telefon och där diskuterat om föreningen kan bedriva någon verksamhet under kommande höst.

Styrelsen beslutade att det under nuvarande förhållande inte är ansvarsfullt att ha några möten eller träffar varför höstens planerade aktiviteter åtminstone augusti till oktober för alla lokalavdelningar ställs in.

Nytt styrelsemöte planeras i slutet av oktober och finns det då någon möjlighet till någon lokal aktivitet i slutet av året kommer detta att informeras om via mail och på vår hemsida.

Vid styrelsemötet diskuterades även hur vi ska hantera årsavgiften för kommande år, med hänsyn till de få aktiviteter som är under detta år. Ett tänkbart förslag är att ha en reducerad årsavgift för kommande år. Beslut kommer att tas före årets slut.

Styrelsen hoppas på förståelse för tagna beslut som är för allas bästa och önskar er en fin höst.

Vi önskar alla att vår vardag ska återgå till det vanliga så att vi kan träffas och ha en trevlig gemenskap!

Styrelsen