Inbjudan till höstmöte den 4 november

Inbjudan till Vattenfall Västsveriges Veteraner höstmöte 2021.

LOKAL        Villa Elfhög. (Vita huset vid kanalen bakom Älvhögsborg, parkering finns vid Folkets Park).

DATUM       Torsdag den 4 november klockan 12.00

PROGRAM

12.00         Samling

                   Gemensam enklare lunch, kaffe

                   Information från föreningen

                   Information från Vattenfall,

Ca 14.30     Avslutning

ANMÄLAN

Anmälan senast den 31 oktober till Curt Andersson via curt.o.andersson@gmail.com

eller telefon 070-586 70 42

Kostnad 100 kr (betalas på plats)

Välkomna

Styrelsen

Kallelse till årsmöte 2021

Härmed kallas medlemmarna i Vattenfall Västsveriges Veteraner till ordinarie årsmöte 2021.

LOKAL: Villa Elfhög (Vita huset vid kanalen bakom Älvhögsborg, parkering finns vid Folkets Park).

DATUM: Torsdag den 26 augusti klockan 12.00.

PROGRAM:

12.00  Samling med en gemensam enklare lunch

Årsmötesförhandlingar

Information från Vattenfall

 Ca 14.30    Avslutning med kaffe

Vid mötet finns följande handlingar:

  • Förslag till dagordning (se dokument längst ner i detta inlägg)
  • Styrelsens och revisorernas berättelse

ANMÄLAN:

Anmälan senast den 22 augusti  till:

Trollhättan: Curt Andersson tel 070-586 70 42 el  curt.o.andersson@gmail.com

Göteborg/Sjuhärad: Sven-Olov Karolusson tel 070-17 31 901

Skaraborg: Inger Paulsson tel 0511-131 36 el 0703-84 21 30

Dalsland/Värmland: Bengt Lundgren tel 0530-201 09 el 0730-92 01 09

Sven-Olov, Inger och Bengt organiserar resorna till Trollhättan

(Meddela om någon är allergiker eller vegetarian)

Välkomna

Styrelsen

Medlemsbrev juli 2021

Bästa Veteraner!

Lång tid har förflutit sedan vi kunde träffas senast, mer bestämt 17 månader och det var vid vårt årsmöte den 5 mars 2020.

Styrelsen har vid ett antal telefonmöten diskuterat hur vi kan gå vidare och hur man ska kunna starta upp vår verksamhet igen. I våra medlemsbrev som vi har skickat ut har det funnits både förhoppningar och en stor portion frustration över situationen, som inte har gått att påverka!

Nu har situationen blivit en annan i och med att de flesta av oss är fullvaccinerade och att Folkhälsomyndigheten har öppnat för fas två den 1 juli! Detta innebär bland annat att maxtaket i hyrda lokaler nu är höjd till 50 personer och att rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att dessa kan ske fortsättningsvis utan trängsel.

Styrelsen har därför vid ett telefonmöte den 30 juni beslutat att starta upp vår verksamhet efter sommaren, både lokalt och för de gemensamma arrangemangen.

För de gemensamma aktiviteterna beslutades:

  • Årsmöte den 26 augusti vid Villa Elfhög
  • Höstmöte den 4 november vid Villa Elfhög

Kallelse till dessa möten kommer att skickas ut vecka 31 (augusti).

Reviderat program för lokala aktiviteter:

Vattenfalls Idrottsförening vill ha kontaktuppgifter för de av våra medlemmar som även är med i denna förening. Deras önskemål är att ni delger VIF era mailadresser för att kunna uppdatera sitt medlemsregister! (mail vif.trollhattan@vattenfall.com).

Styrelsen hoppas att vi med denna information har spridit lite glädje och framtidstro med våra kommande möten tillsammans.

Önskar Er alla en fortsatt skön sommar och på återseende!
Styrelsen

Medlemsbrev maj 2021

Bästa Veteraner!

Styrelsen för Vattenfall Västsveriges Veteraner har haft ett styrelsemöte, via telefonbrygga, den 10 maj.

Förutom sedvanliga frågor vid styrelsemöten diskuterade vi framför allt hur och när vi ska kunna återuppta vår verksamhet, för både lokala och gemensamma aktiviteter.

Styrelsen anser dock att det fortfarande råder en betydande osäkerhet beträffande både smittspridning, målet för fullvärdig vaccination och för rådande och eventuellt förlängda restriktioner, nationellt och regionalt. Vi tror att många av våra medlemmar delar våra tveksamheter.

Vid detta möte beslutade därför styrelsen att några av punkterna i 2021 års program måste flyttas fram i tiden, eller i något fall utgå.

Detta innebär att:

  • Årsmötet, ursprungligen planerat till 12 augusti, kommer troligen att flyttas fram.
  • Om möjligt kommer någon resa att ordnas som en höstresa.
  • Höstmötet enligt plan den 4 november.
  • Avdelningarnas lokala aktiviteter återupptas inte förrän sensommaren/hösten.

Nytt styrelsemöte med som vi hoppas ett slutligt beslut för resten av året, kommer att äga rum den 30 juni. Förutsättningarna borde då vara större för beslut om en ansvarsfull återstart.

Efter styrelsemötet den 30 juni kommer information att skickas ut och publiceras på vår hemsida.

Styrelsen hoppas på förståelse för tagna beslut som är till för allas bästa och önskar er alla en varm och skön vår!

Styrelsen

Medlemsbrev februari 2021

Bästa Veteraner!

Snart har ett år gått sedan vi Veteraner kunde träffas och ha våra möten och resor. Senast var när vi hade vårt årsmöte den 5 mars förra året.

Vi har alla haft förhoppningar om att bara det gick några månader till skulle allt kunna återgå till det mer normala, men pandemin är fortfarande den verklighet vi lever med.

Styrelsen för Veteranerna har under året haft flera styrelsemöten via telefonbrygga och vid dessa möten diskuterat hur vi ska hantera pandemin framåt och hur vi skulle kunna göra en återstart för vår verksamhet.

Vid det senaste styrelsemötet den 28 januari beslutades att det under nuvarande förhållande inte är ansvarsfullt att ha några möten eller träffar varför årsmötet har flyttats fram till den 12 augusti. I god tid före mötet kommer en kallelse att skickas ut.

Styrelsen har i likhet med tidigare år sammanställt ett programblad för 2021 som får betraktas som preliminärt. Ändringar kan komma att ske och kommer att informeras om via e-post och på vår hemsida. Detta gäller för såväl lokala som gemensamma aktiviteter.

Programblad aktiviteter 2021

Styrelsen har diskuterat medlemsavgiften för 2021 med hänsyn till de få aktiviteter som har varit under 2020 och med en ovisshet för innevarande år.

Vattenfall har meddelat Veteranföreningarna att de ställer krav på att föreningarna tar ut en medlemsavgift enligt våra stadgar. Detta gäller för att få ta del av det verksamhetsbidrag föreningen har ansökt om för 2021.

Styrelsen beslutade därför om en reducerad medlemsavgift för 2021 på 100 kronor.

Årsavgiften för 2021, vilken är 100 kronor, betalas till VVV:s bankgiro 5939-0989, glöm ej att skriva avsändare.

Medlemsavgift 2021 inbetalningskort

Styrelsen hoppas på förståelse för tagna beslut som är för allas bästa. Vi får tro att gällande restriktioner tillsammans med det vaccinationsprogram som är i antågande kommer att göra att vi återgår till ett någorlunda normalt liv!

Styrelsen för Vattenfall Västsveriges Veteraner