Många deltagare på uppskattat höstmöte

Torsdagen den 4 november hölls ordinarie höstmöte, vilket nu återigen kunde hållas efter lättade restriktioner och som var välbesökt med närmare 40-talet deltagare. Inledande samling och prat vid lunchen var hörbart uppskattad då många av medlemmarna inte har kunnat träffas under en lång tid.

Magnus Carlsson från Vattenkraften var inbjuden gäst till mötet. Han berättade om byggnationerna i Lilla Edet kraftstation och damm, samt Vattenfallskoncernens nuläge i övergripande drag. Ordförande Curt Andersson tackade Magnus för hans medverkan.

Därefter lämnades information om föreningens verksamhet och från samverkansmötet med veteranföreningarna i Ringhals och Stenungsund. I år var det vår förening som var värd för detta återkommande möte som sker vartannat år, ett möte där man diskuterar gemensamma frågor som aktiviteter och bidragsansökningar. Vid mötet informerade Johan Brink om Vattenfall Elförsäljning.

Ordföranden avslutade mötet med en påminnelse om de aktiviteter som är kvar för höstens verksamhet.

Första dagsutflykten på länge gick till Jönköping

Den 23 september åkte runt 25 medlemmar iväg på en dagsutflykt till Jönköping, den första på länge, och även nu med Karl-Everts Buss och Lars-Eric vid ratten.

Trots regnigt septemberväder var stämningen god, och första anhalten var värdshuset i Jönköping Stadspark med fika. Därefter gjordes ett givande besök på Tändsticksmuseet, inrymt i 1848 års fabriksbyggnad, där dåtidens maskiner och processer kunde studeras.

Efter lunch på Kroatorpet i Huskvarna var det så dags för Fabriksmuseet, som inleddes med film och föredrag av Per Jonsson. Rundvandringen bland de omfattande samlingarna av bland annat vitt skilda hushållsting intresserade och väckte minnen bland deltagarna.

På hemresan gjordes ett stopp på Falbygdens Osteria för inhandling.

Inbjudan till höstmöte den 4 november

Inbjudan till Vattenfall Västsveriges Veteraner höstmöte 2021.

LOKAL        Villa Elfhög. (Vita huset vid kanalen bakom Älvhögsborg, parkering finns vid Folkets Park).

DATUM       Torsdag den 4 november klockan 12.00

PROGRAM

12.00         Samling

                   Gemensam enklare lunch, kaffe

                   Information från föreningen

                   Information från Vattenfall,

Ca 14.30     Avslutning

ANMÄLAN

Anmälan senast den 31 oktober till Curt Andersson via curt.o.andersson@gmail.com

eller telefon 070-586 70 42

Kostnad 100 kr (betalas på plats)

Välkomna

Styrelsen

Kallelse till årsmöte 2021

Härmed kallas medlemmarna i Vattenfall Västsveriges Veteraner till ordinarie årsmöte 2021.

LOKAL: Villa Elfhög (Vita huset vid kanalen bakom Älvhögsborg, parkering finns vid Folkets Park).

DATUM: Torsdag den 26 augusti klockan 12.00.

PROGRAM:

12.00  Samling med en gemensam enklare lunch

Årsmötesförhandlingar

Information från Vattenfall

 Ca 14.30    Avslutning med kaffe

Vid mötet finns följande handlingar:

  • Förslag till dagordning (se dokument längst ner i detta inlägg)
  • Styrelsens och revisorernas berättelse

ANMÄLAN:

Anmälan senast den 22 augusti  till:

Trollhättan: Curt Andersson tel 070-586 70 42 el  curt.o.andersson@gmail.com

Göteborg/Sjuhärad: Sven-Olov Karolusson tel 070-17 31 901

Skaraborg: Inger Paulsson tel 0511-131 36 el 0703-84 21 30

Dalsland/Värmland: Bengt Lundgren tel 0530-201 09 el 0730-92 01 09

Sven-Olov, Inger och Bengt organiserar resorna till Trollhättan

(Meddela om någon är allergiker eller vegetarian)

Välkomna

Styrelsen

Medlemsbrev juli 2021

Bästa Veteraner!

Lång tid har förflutit sedan vi kunde träffas senast, mer bestämt 17 månader och det var vid vårt årsmöte den 5 mars 2020.

Styrelsen har vid ett antal telefonmöten diskuterat hur vi kan gå vidare och hur man ska kunna starta upp vår verksamhet igen. I våra medlemsbrev som vi har skickat ut har det funnits både förhoppningar och en stor portion frustration över situationen, som inte har gått att påverka!

Nu har situationen blivit en annan i och med att de flesta av oss är fullvaccinerade och att Folkhälsomyndigheten har öppnat för fas två den 1 juli! Detta innebär bland annat att maxtaket i hyrda lokaler nu är höjd till 50 personer och att rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att dessa kan ske fortsättningsvis utan trängsel.

Styrelsen har därför vid ett telefonmöte den 30 juni beslutat att starta upp vår verksamhet efter sommaren, både lokalt och för de gemensamma arrangemangen.

För de gemensamma aktiviteterna beslutades:

  • Årsmöte den 26 augusti vid Villa Elfhög
  • Höstmöte den 4 november vid Villa Elfhög

Kallelse till dessa möten kommer att skickas ut vecka 31 (augusti).

Reviderat program för lokala aktiviteter:

Vattenfalls Idrottsförening vill ha kontaktuppgifter för de av våra medlemmar som även är med i denna förening. Deras önskemål är att ni delger VIF era mailadresser för att kunna uppdatera sitt medlemsregister! (mail vif.trollhattan@vattenfall.com).

Styrelsen hoppas att vi med denna information har spridit lite glädje och framtidstro med våra kommande möten tillsammans.

Önskar Er alla en fortsatt skön sommar och på återseende!
Styrelsen