Traditionsenligt luciafirande med sång och lussefika

Tisdagen den 13 december samlades traditionsenligt ett 30-tal medlemmar för att se och lyssna på Lucia med tärnor och stalledrängar från Slättbergens Musikskola under ledning av Kristoffer. Även i år var evenemanget förlagt till FUB-gården i Sandhem, där vi togs mycket väl omhand i fina lokaler. En rad julsånger framfördes och efter uttåget fick luciatåget välförtjänta applåder.

Därefter vidtog lussefika med god stämning och mycket prat. Ordförande Curt Andersson avslutade årets sista sammankomst med en återblick på
året och gav några glimtar ur 2023 års program som skickas ut i dagarna, samt tackade alla som har deltagit och önskade god jul och gott nytt år.

Foto: Ragnar Lindström

Dagsutflykt till Göteborgs skärgård

Torsdagen den 8 september 2022 stod på programmet en dagsutflykt till Göteborgs norra skärgård, som brukligt i Karl-Everts Buss regi, med Lars-Eric vid ratten. På morgonen samlades 36 deltagare, glädjande många, och i det gynnsamma vädret med sol och lagom värme var det med gott humör och förväntan vi for iväg.

Efter färjeöverfarten från Hjuvik till Hönö, där vår duktiga guide för dagen Charlotta anslöt sig, fick vi först en rundtur på denna ö samt berättelser om öarna, innan första anhalten var Hönö hembygdsgård. Detta är en gammal bonde- och fiskargård med en mängd interiörer och föremål från förr; både affär, skolsal och hemmiljöer. Förutom att se museisamlingarna fick vi kaffe med hembakat ”bagebröd” (original Hönökaka!).

Färden gick vidare till Öckerö, med rundtur och ett uppskattat besök i Öckerö gamla kyrka, mycket vacker med sina målningar bland annat, och vars ursprungliga delar härrörde från 1400-talet. Efter detta fortsatte rundturen till öarna Hälsö och Fotö, hela tiden beledsagat av guidens berättelse. Charlotta är själv bosatt på Hönö och nämnde att för att räknas som ”en äkta öbo” måste man vara minst tredje generationen!

Komna så här långt var det dags att återvända till Hönö för ett besök på Hönö fiskemuseum, även detta mycket innehållsrikt, med föremål, miljöer, fotografier, etc från förr, och ingalunda så smalt som namnet kunde få en att tro.

Efter alla intryck var det nu dags för en eftermiddagslunch på Restaurang Tullhuset alldeles intill fiskemuseet, där vi gladdes åt både god mat och fin utsikt mot Vinga. Man kan anta att mer än en av deltagarna inspirerats till ett återbesök på egen hand.

Dagen avslutades på hemvägen med ett kort stopp på Åkes Hönökaka i Torslanda för inköp för dem som så ville. När vi sedan närmade oss Trollhättan tackade ordförande Curt Andersson alla deltagare för den trevliga dagen, och chaufför Lars-Eric för körningen, samt passade på att informera om de närmaste punkterna på höstprogrammet.

Foto: Ragnar Lindström

Start för höstens aktiviteter

Bästa Veteraner!

Hösten närmar sig och med detta startar VVV:s aktiviteter, som du kan ta del av i denna information.

Styrelsen hoppas att få se er på våra arrangemang, både gemensamma och lokala. Vår förenings verksamhet bygger till stor del på att det finns ett engagemang och intresse bland medlemmarna för de aktiviteter som erbjuds.

Den planerade höstresan till Kalmar–Öland–Karlskrona är inställd på grund av för få anmälda.

Digitala möten i samverkan med övriga Veteranföreningar

Separata kallelser kommer att skickas ut till dessa aktiviteter.

Höstmöte i Trollhättan torsdagen den 3 november

Årets höstmöte är vid Villa Elfhög. (Vita huset vid kanalen bakom Älvhögsborg.)

Program höstmöte:
12.00 Samling
Gemensam enklare lunch
Information från föreningen
Information från Vattenfall, Johan Brink Elförsäljning medverkar
Avslutning ca 14.30

Kostnad 100 kr (kontant, betalas på plats). Anmälan senast den 31 oktober till Curt Andersson via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42

Aktiviteter i Trollhättan

En del av aktiviteterna har ändrats och några har tillkommit, dessa kan du se i uppdaterat program på webbsidan Aktiviteter i Trollhättan.

Aktiviteter i Värmland/Dal

Se programblad, kontakta Bengt Lundgren eller Kurt Svensson.

Kallelse sker genom grupp-sms.

Aktiviteter Skaraborg

  • Måndag 5 september: Kaffe med prat
  • Måndag 3 oktober: Kaffe med prat          
  • Måndag 7 november: Kaffe med prat
  • Måndag 6 december: Traditionell julsmörgås

Kontaktperson Sune Johansson Tel 070-665 20 53

Aktiviteter Göteborg/Sjuhärad

Månadsmöten första tisdagen i månaden i september, oktober och november. Dessa möten är i Sjömarken klockan 11.00.

Tisdag den 6 december: Jullunch

Kontaktperson Sven-Olof Karolusson tel 070-173 19 01.

Vårresa med Veteranerna

Den 19 maj samlades ett 40-tal Veteraner för att göra en båtresa i Göta Älv. Det var en strålande försommardag som gjord för en utflykt.

Elfkungen tillhörande rederiet Strömkarlen låg förtöjd vid övre slussarna och klockan 11 signalerade båten och lämnade kaj för en resa ner till Lilla Edet.

Resan började med att vi fick vara med om att slussa i de fyra slussar som finns i Trollhättan. Varje slussning tar cirka 10 minuter. När denna första del av resan var avklarad kunde vi njuta av att se både fina byggnader och vacker natur från antingen övre plan på båten eller om man föredrog att sitta inombords.

Nere vid Lilla Edet vände båten för att göra resan tillbaka och då kände nog de flesta att det skulle smaka bra med en lunch, vilken serverades i båtens restaurang.

Efter nästan fem timmars resa var vi åter i Trollhättan och båten lade till vid kajen efter en mycket trevlig och uppskattad dag!

Foto: Ragnar Lindström

Välbesökt årsmöte i Villa Elfhög

Pandemirestriktionerna har släppt och föreningen har kunnat presentera ett mer normalt verksamhetsprogram för 2022. Den 10 mars hölls stadgeenligt årsmöte i Villa Elfhög, vilket besöktes av 40-talet medlemmar. Efter lunchen visade först Sune Granfelt film och berättade om en resa i Azerbajdzjan, ett mycket vackert och spännande land! Detta var mycket uppskattat. Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna med sedvanlig genomgång av verksamheten, val av ordförande och styrelseledamöter, med mera. Inga personförändringar gjordes, enbart en smärre stadgeskärpning. Ordförande Curt Andersson avslutade mötet och tackade deltagarna.