Högtflygande besök på F7 Såtenäs

Onsdagen den 30 oktober hade föreningen bokat ett studiebesök på F7 Såtenäs Flygflottilj. Detta visade sig vara ett mycket lockande resmål, och över 50 medlemmar deltog.

Vi togs emot i Gripen Center av våra guider för dagen, Håkan Brandt och Dag Kjellberg, vilka inledde med att presentera sig själva och sin bakgrund som piloter på F7. Vi fick lyssna till en fint presenterad och ytterst initierad berättelse om piloters arbete, vad flygning innebär, flygplanstyper, något om flygets organisation, flottiljens verksamhet nationellt och globalt, med mera, allt beledsagat av bilder och film. Därefter besöktes Gripenhangaren, med ytterligare materialinfo, etc.

Efter en välsmakande lunch vidtog ett besök i hangaren med något äldre plan; Tunnan, Lansen, Draken och Viggen, vilka i princip inte tillhör flottiljen. Besöket avslutades med ett stort tack till Håkan och Dag.