Välbesökt höstmöte

Torsdag den 7 november hölls höstmöte i Villa Elfhög och närmare ett 40-tal medlemmar hade anmält sig. Sammankomsten inleddes på sedvanligt sätt med lunchlandgång samt kaffe och tårta. Därefter vidtog programmet där först Curt Andersson berättade något om höstens återstående programpunkter, arbetet med kommande program, med mera.

Höstmötet gästades denna gång av Magnus Westberg som på ett medryckande sätt berättade om sina första år i Vattenfall, med några anekdoter därtill, och sedan gick över till aktualiteter från företaget i dag. Efter detta berättade vår medlem Claes Malcolm från sin mångåriga utlandsverksamhet i Vattenfall, företrädesvis från Iran och Saudiarabien, kompletterat med foton och kartbilder, varefter mötet avslutades.