Medlemsbrev december 2019

Bästa Veteraner!

Nytt år 2020 närmar sig och med detta startar VVV:s aktiviteter som du kan ta del av i  denna information och i programbladet på sidan Aktiviteter.

Styrelsen hoppas att få se Er på våra arrangemang, både gemensamma och de lokala!

I programbladet finns även information om styrelse och övriga kontaktpersoner för de olika verksamheterna.

I programbladet kan du se vad våra gemensamma aktiviteter är under 2020:

  • Torsdag den 5 mars: årsmöte i Villa Elfhög, Trollhättan.
  • Söndag den 30 augusti: årets långresa till Polen fem dagar. Du kan  se hela reseprogrammet under Aktiviteter. Anmälan kan göras redan nu, även för medresenärer.
  • Torsdag den 5 november: höstmöte i Villa Elfhög, Trollhättan.

Övriga lokala aktiviteter ser du i programbladet eller på respektive lokala förenings sida under Aktiviteter. Program för vårens dagsresa till Jönköping–Huskvarna den 14 maj finns på sidan med aktiviteter i Trollhättan.

Det är viktigt att du anmäler ditt deltagande till aktiviteterna så att vi kan planera inför våra möten. Kontaktpersoner finns i programbladet eller på respektive lokala förenings aktivitetssida här på hemsidan.

Årsavgiften för 2020, vilken är 200 kronor, betalas till VVV:s bankgiro 5939-0989, glöm ej att skriva avsändare.

Vår ambition är att alltid ha aktuell information tillgänglig via vår hemsida, det kan bli justeringar i programmen eller att styrelsen vill gå ut med någon ny information till medlemmarna. Se till att hålla dig uppdaterad – du kan få e-postmeddelande när nya inlägg publiceras på hemsidan genom att fylla i formuläret i sidfoten längst ner på den här sidan.

Har du mejladress och inte har lämnat den till oss ber vi dig att meddela den, du kan använda vår hemsida eller kontakta styrelsen.

Styrelsen önskar alla Veteraner en god jul och gott nytt år!