Medlemsbrev december 2018

Bästa Veteraner!

Detta utskick går med brev till cirka 100 medlemmar, övriga får detta via e-post!

Nytt år 2019 närmar sig och med detta startar VVV:s aktiviteter som du kan ta del av i  denna information och i programbladet som nu finns på sidan Aktiviteter.

Styrelsen hoppas att få se Er på våra arrangemang, både gemensamma och de lokala!

I programbladet finns även information om styrelse och övriga kontaktpersoner för de olika verksamheterna.

I programbladet kan du se vad våra gemensamma aktiviteter under 2019 är:

  • Torsdag den 7 mars – årsmöte i Villa Elfhög, Trollhättan.
  • Söndag den 1 september – årets långresa till Bremen i Tyskland, fem dagar. Du kan  se hela reseprogrammet under Aktiviteter. Anmälan kan göras redan nu, även för medresenärer.
  • Torsdag den 7 november – höstmöte i Villa Elfhög, Trollhättan.

Övriga lokala aktiviteter ser du i programbladet och på respektive lokala förenings sida under Aktiviteter. Program för vårens dagsresa till Bohuslän den 16 maj finns på sidan med aktiviteter i Trollhättan.

Det är viktigt att du anmäler ditt deltagande till aktiviteterna så att vi kan planera inför våra möten. Kontaktpersoner finns i programbladet eller på respektive lokala förenings aktivitetssida här på hemsidan.

Årsavgiften för 2019, vilken är 200 kronor, betalas till VVV:s bankgiro 5939-0989. Glöm ej att skriva avsändare.

Vår ambition är att alltid ha aktuell information tillgänglig via vår hemsida. Det kan bli justeringar i programmen eller att styrelsen vill gå ut med någon ny information till medlemmarna. Se till att hålla dig uppdaterad – du kan få e-postmeddelande när nya inlägg publiceras på hemsidan genom att fylla i formuläret i sidfoten längst ner på den här sidan.

Har du e-postadress och inte har lämnat den till oss ber vi dig att meddela den, du kan använda vår hemsida eller kontakta styrelsen.

Vi tar gärna emot tankar och idéer från dig som utvecklar föreningen, kan vara föredragshållare, besöksmål, resor med mera. Detta för att få ännu bättre program till kommande år.

 

Styrelsen önskar alla Veteraner en god jul och ett gott nytt år!