Medlemsbrev juli 2021

Bästa Veteraner!

Lång tid har förflutit sedan vi kunde träffas senast, mer bestämt 17 månader och det var vid vårt årsmöte den 5 mars 2020.

Styrelsen har vid ett antal telefonmöten diskuterat hur vi kan gå vidare och hur man ska kunna starta upp vår verksamhet igen. I våra medlemsbrev som vi har skickat ut har det funnits både förhoppningar och en stor portion frustration över situationen, som inte har gått att påverka!

Nu har situationen blivit en annan i och med att de flesta av oss är fullvaccinerade och att Folkhälsomyndigheten har öppnat för fas två den 1 juli! Detta innebär bland annat att maxtaket i hyrda lokaler nu är höjd till 50 personer och att rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att dessa kan ske fortsättningsvis utan trängsel.

Styrelsen har därför vid ett telefonmöte den 30 juni beslutat att starta upp vår verksamhet efter sommaren, både lokalt och för de gemensamma arrangemangen.

För de gemensamma aktiviteterna beslutades:

  • Årsmöte den 26 augusti vid Villa Elfhög
  • Höstmöte den 4 november vid Villa Elfhög

Kallelse till dessa möten kommer att skickas ut vecka 31 (augusti).

Reviderat program för lokala aktiviteter:

Vattenfalls Idrottsförening vill ha kontaktuppgifter för de av våra medlemmar som även är med i denna förening. Deras önskemål är att ni delger VIF era mailadresser för att kunna uppdatera sitt medlemsregister! (mail vif.trollhattan@vattenfall.com).

Styrelsen hoppas att vi med denna information har spridit lite glädje och framtidstro med våra kommande möten tillsammans.

Önskar Er alla en fortsatt skön sommar och på återseende!
Styrelsen