Medlemsbrev maj 2021

Bästa Veteraner!

Styrelsen för Vattenfall Västsveriges Veteraner har haft ett styrelsemöte, via telefonbrygga, den 10 maj.

Förutom sedvanliga frågor vid styrelsemöten diskuterade vi framför allt hur och när vi ska kunna återuppta vår verksamhet, för både lokala och gemensamma aktiviteter.

Styrelsen anser dock att det fortfarande råder en betydande osäkerhet beträffande både smittspridning, målet för fullvärdig vaccination och för rådande och eventuellt förlängda restriktioner, nationellt och regionalt. Vi tror att många av våra medlemmar delar våra tveksamheter.

Vid detta möte beslutade därför styrelsen att några av punkterna i 2021 års program måste flyttas fram i tiden, eller i något fall utgå.

Detta innebär att:

  • Årsmötet, ursprungligen planerat till 12 augusti, kommer troligen att flyttas fram.
  • Om möjligt kommer någon resa att ordnas som en höstresa.
  • Höstmötet enligt plan den 4 november.
  • Avdelningarnas lokala aktiviteter återupptas inte förrän sensommaren/hösten.

Nytt styrelsemöte med som vi hoppas ett slutligt beslut för resten av året, kommer att äga rum den 30 juni. Förutsättningarna borde då vara större för beslut om en ansvarsfull återstart.

Efter styrelsemötet den 30 juni kommer information att skickas ut och publiceras på vår hemsida.

Styrelsen hoppas på förståelse för tagna beslut som är till för allas bästa och önskar er alla en varm och skön vår!

Styrelsen