Styrelsen träffades i Skara

Styrelsen har haft styrelsemöte den 16 januari. Denna gång hölls mötet i Skara, i Skara Gilles lokal Båtmanshuset. Inger Paulsson hade fått möjlighet att boka vårt möte i denna fina gamla lokal.

Agendan innehöll mycket ekonomi och planering för det kommande årsmötet den 7 mars i Trollhättan.