Vårbowling på Buddys

Veteranerna i Trollhättan träffades på Buddys den 28 mars för att bowla. Detta har blivit en tradition som återkommer varje vår!

Det blev många fina matcher med blandade resultat. Många visade stor skicklighet, men det hände även att något klot hamnade i rännan.

Efter matchen samlades man för kaffe och fralla. Curt tackade alla medverkande för goda insatser, bäst resultat visade det sig att vår kassör Rolf hade.

P-E Ramberg lyckades med det han aldrig tidigare har gjort, nämligen att slå en strike, och nu blev det inte bara en utan två på rad. Grattis!

Dagens vinnare blev kassör Rolf Svensson. Bild: Lars Hansson

Årsmöte 2019

Runt 45 medlemmar träffades för årsmöte den 7 mars i Villa Elfhög. Ordförande Curt Andersson hälsade alla välkomna vid den inledande lunchen. Därefter följde mötesförhandlingarna varvid ordförande och styrelse omvaldes. Efter redovisning av verksamhet och ekonomi beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Avgående revisor Birgith Öhrberg avtackades med välförtjänt blombukett. Den formella delen avslutades och Magnus Carlsson från Vattenfall gav en intressant bild av dels Vattenfallkoncernens framtidsvisioner, dels regionala vattenkraftprojekt. Ordförande tackade med blommor, varefter det hela avslutades vid kaffe med tårta under livligt samspråk.

Protokoll från årsmötet finns på sidan Protokoll

Medlemsbrev februari 2019

Bästa Veteraner!

Påminnelse om aktiviteter för 2019, mer information kommer att skickas i början av augusti månad. Senaste information finns alltid här på hemsidan.

Gemensamma aktiviteter

Torsdag 7 mars: Årsmöte i Trollhättan

Kallelse årsmöte 7 mars 2019

Dagordning årsmöte 7 mars 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Torsdag 16 maj: Resa till Bohuslän

Reseprogram och övrig reseinformation

Resan kostar 670 kronor, i resan ingår enligt specifikation i offerten.

Anmälan senast den 18 april till Curt Andersson via e-post curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Resa till Bremen i Tyskland 5 dagar

Avresa söndag den 1 september.

Reseprogram och övrig reseinformation

Pris 6 200 kronor, i resan ingår enligt specifikation i offerten.

Anmälan senast 20 maj till Curt Andersson via e-post curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Resevillkor enligt Karl-Everts Busstouring AB. Antalet platser är 50 stycken, anmälan kan göras redan nu, även för medresenärer.

När vi reser måste vi lämna en rad uppgifter för varje resenär, dels till färjerederiet, dels när vi passerar gränsen till respektive land.

Vid anmälan lämnar ni de uppgifter som finns i era pass:
För- och efternamn
Personnummer, första sex siffrorna
Passnummer, födelseort och giltighetsdatum

Lokala aktiviteter

Se programblad för 2019

Styrelsen

Styrelsen träffades i Skara

Styrelsen har haft styrelsemöte den 16 januari. Denna gång hölls mötet i Skara, i Skara Gilles lokal Båtmanshuset. Inger Paulsson hade fått möjlighet att boka vårt möte i denna fina gamla lokal.

Agendan innehöll mycket ekonomi och planering för det kommande årsmötet den 7 mars i Trollhättan.

Traditionsenligt luciafirande på FUB-gården

Torsdagen den 13 december samlades traditionsenligt ett 60-tal medlemmar för att se och lyssna på Lucia med tärnor och stalledrängar från Slättbergens Musikskola under ledning av Kristoffer. Från i år var evenemanget förlagt till FUB-gården i Sandhem, där vi togs mycket väl omhand i fina lokaler. En rad julsånger framfördes, och efter uttåget fick luciatåget välförtjänta applåder. Därefter vidtog lussefika med god stämning och mycket prat. Ordförande Curt Andersson avslutade årets sista sammankomst med en återblick på året och gav några glimtar ur 2019 års program som skickas ut i dagarna, samt tackade alla som har deltagit och önskade god jul och gott nytt år.