Medlemsbrev februari 2022

Här kommer en påminnelse om aktiviteter för 2022, mer information kommer att skickas i början av augusti månad.

Gemensamma aktiviteter

Torsdag 10 mars

Årsmöte i Trollhättan.

Torsdag 19 maj: båtresa med Elfkungen

Båtresa i kanalen söderut till Lilla Edet. Avresa från övre slussen kl 11.00.

Anmälan senast den 10 maj till Curt Andersson via mejl curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Pris 400 kr, i resan ingår lunch, betalas vid anmälan till föreningens bankgiro 5939-0989.

28 augusti–1 september: resa till Kalmar – Öland – Karlskrona

Avresa söndag den 28 augusti.

Reseprogram  och övrig reseinformation ser du nedan i offert från Karl-Everts Busstouring.

Pris 7 200 kr, i resan ingår enligt specifikation i offerten.

Anmälan senast den 20 maj  till Curt Andersson via mejl curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Resevillkor enligt Karl-Everts Busstouring AB. Antalet platser är 35, anmälan kan göras redan nu, även för medresenärer.

Lokala aktiviteter

Se tidigare utskickat programblad för 2022, finns på sidan Aktiviteter.

Alla medlemmar är välkomna att delta i våra lokala aktiviteter!

Påminnelse

Påminner om att betala årsavgiften för de som ännu inte gjort detta!

Föreningens bankgiro är 5939-0989.

Trollhättan 2022-02-14

Styrelsen

Medlemsbrev december 2021

Bästa Veteraner!

Nytt år 2022 närmar sig och med detta startar VVV:s aktiviteter som du kan ta del av i denna information och i programblad.

I programbladet finns även information om styrelse och övriga kontaktpersoner för de olika verksamheterna.

Styrelsen hoppas att få se Er på våra arrangemang, både gemensamma och de lokala! Vår förhoppning är att nästa års aktiviteter ska kunna genomföras utan påverkan av några restriktioner!

Med hänvisning till Folkhälsomyndigheten och regeringens nya aviserade rekommendationer och allmänna råd förutsätter vi att alla medlemmar är vaccinerade mot Covid 19 vid våra träffar.

I programbladet kan du se vad våra gemensamma aktiviteter är under 2022:

  • Torsdag den 10 mars: årsmöte i Villa Elfhög Trollhättan.
  • Söndag 28 augusti: årets långresa som i år blir till Kalmar-Öland-Karlskrona 5 dagar. Information om resan kommer att skickas ut i februari tillsammans med kallelsen till årsmöte. När reseplanen är klar kommer den att finnas här på hemsidan!
  • Torsdag den 3 november: höstmöte i Villa Elfhög Trollhättan.
  • Digitala möten med föreläsare, inbjudan skickas separat vid varje tillfälle.

Övriga lokala aktiviteter ser du i programbladet.

Det är viktigt att du anmäler ditt deltagande till aktiviteterna så vi kan planera inför våra möten. Kontaktpersoner finns i programbladet eller på vår hemsida

Årsavgiften för 2022, vilken är 200 kr, betalas till VVV:s bankgiro 5939-0989, glöm ej att skriva avsändare.

Vår ambition är att alltid ha aktuell information tillgänglig via vår hemsida, det kan bli justeringar i programmen eller att styrelsen vill gå ut med någon ny information till medlemmarna.

Om du får brev från Veteranerna och även har mailadress ser vi gärna att du lämnar den till styrelsen.

Styrelsen önskar alla Veteraner en

God Jul och Gott Nytt År

Många deltagare på uppskattat höstmöte

Torsdagen den 4 november hölls ordinarie höstmöte, vilket nu återigen kunde hållas efter lättade restriktioner och som var välbesökt med närmare 40-talet deltagare. Inledande samling och prat vid lunchen var hörbart uppskattad då många av medlemmarna inte har kunnat träffas under en lång tid.

Magnus Carlsson från Vattenkraften var inbjuden gäst till mötet. Han berättade om byggnationerna i Lilla Edet kraftstation och damm, samt Vattenfallskoncernens nuläge i övergripande drag. Ordförande Curt Andersson tackade Magnus för hans medverkan.

Därefter lämnades information om föreningens verksamhet och från samverkansmötet med veteranföreningarna i Ringhals och Stenungsund. I år var det vår förening som var värd för detta återkommande möte som sker vartannat år, ett möte där man diskuterar gemensamma frågor som aktiviteter och bidragsansökningar. Vid mötet informerade Johan Brink om Vattenfall Elförsäljning.

Ordföranden avslutade mötet med en påminnelse om de aktiviteter som är kvar för höstens verksamhet.

Första dagsutflykten på länge gick till Jönköping

Den 23 september åkte runt 25 medlemmar iväg på en dagsutflykt till Jönköping, den första på länge, och även nu med Karl-Everts Buss och Lars-Eric vid ratten.

Trots regnigt septemberväder var stämningen god, och första anhalten var värdshuset i Jönköping Stadspark med fika. Därefter gjordes ett givande besök på Tändsticksmuseet, inrymt i 1848 års fabriksbyggnad, där dåtidens maskiner och processer kunde studeras.

Efter lunch på Kroatorpet i Huskvarna var det så dags för Fabriksmuseet, som inleddes med film och föredrag av Per Jonsson. Rundvandringen bland de omfattande samlingarna av bland annat vitt skilda hushållsting intresserade och väckte minnen bland deltagarna.

På hemresan gjordes ett stopp på Falbygdens Osteria för inhandling.

Inbjudan till höstmöte den 4 november

Inbjudan till Vattenfall Västsveriges Veteraner höstmöte 2021.

LOKAL        Villa Elfhög. (Vita huset vid kanalen bakom Älvhögsborg, parkering finns vid Folkets Park).

DATUM       Torsdag den 4 november klockan 12.00

PROGRAM

12.00         Samling

                   Gemensam enklare lunch, kaffe

                   Information från föreningen

                   Information från Vattenfall,

Ca 14.30     Avslutning

ANMÄLAN

Anmälan senast den 31 oktober till Curt Andersson via curt.o.andersson@gmail.com

eller telefon 070-586 70 42

Kostnad 100 kr (betalas på plats)

Välkomna

Styrelsen