Årsmöte 2020

Ett 40-tal medlemmar deltog i årsmötet den 5 mars i Villa Elfhög. Ordförande Curt Andersson hälsade välkomna och sammankomsten inleddes med lunch. Därefter följde mötesförhandlingarna varvid ordförande omvaldes och Sven-Olof Karolusson valdes till ny styrelseledamot efter avlidne Alf Larsson.

Efter redovisning av 2019 års verksamhet och ekonomi beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året, och planer och budget för 2020 godkändes.

Denna del avslutades och Per Gustavsson från Vattenfall gav en intressant bild av det goda läget ekonomiskt och marknadsmässigt samt framtidsvisioner. Ordförande tackade med blommor, varefter det hela avslutades med kaffe.

Medlemsbrev februari 2020

Påminnelse om aktiviteter för 2020, mer information kommer att skickas i början av augusti månad. Senaste information finns alltid under Aktiviteter.

Gemensamma aktiviteter:

Torsdag den 5 mars: Årsmöte i Trollhättan

Kallelse årsmöte 5 mars 2020

Dagordning årsmöte 5 mars 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Torsdag den 14 maj: Resa till Jönköping–Huskvarna

Reseprogram och övrig information

Resan kostar 750 kronor, i resan ingår enligt specifikation i offerten.

Anmälan senast den 9 april till Curt Andersson via mejl curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Resa till Polen 5 dagar

Avresa söndag den 30 augusti

Reseprogram och övrig information

Pris 6 100 kronor, i resan ingår enligt specifikation i offerten.

Anmälan senast 20 maj till Curt Andersson via mejl curt.o.andersson@gmail.com el
telefon 070-586 70 42.

Resevillkor enligt Karl-Everts Busstouring AB. Antalet platser är 50 st, anmälan kan göras redan nu, även för medresenärer.

Vid anmälan anges för- och efternamn (det namn som står i passet), födelsedatum.

Lokala aktiviteter

Programblad 2020

Styrelsen

Julbord och luciasång avslutade året

Året avslutades med två sedvanliga sammankomster: dels julbord den 28 november, dels luciafirande den 13 december. Båda arrangemangen samlade nära 40-talet deltagare.

Julbordet avnjöts i år på Ljungskile folkhögskola, där vi togs emot av Katarina Dahl med personal, och inledningsvis bjöds på glögg med pepparkaksvåffla. Med humöret på topp lotsades vi så ned till den fina matsalen med utsikt över Ljungskile och fjorden, varefter vi tog oss an det mycket välsmakande julbordet där inget saknades. Allt åts till mycket prat och några sånger, och när vi så mätta och nöjda rundat av med kaffe och gottebord, framförde ordförande Curt vårt tack till köket.

Lucia firades i FUB-gården i Trollhättan där vi lyssnade till Slättbergskolans kör som framförde de välkända julsångerna, vilka klingade mycket vackert. Ordförande avslutade med att önska alla god jul och gott nytt år!

Medlemsbrev december 2019

Bästa Veteraner!

Nytt år 2020 närmar sig och med detta startar VVV:s aktiviteter som du kan ta del av i  denna information och i programbladet på sidan Aktiviteter.

Styrelsen hoppas att få se Er på våra arrangemang, både gemensamma och de lokala!

I programbladet finns även information om styrelse och övriga kontaktpersoner för de olika verksamheterna.

I programbladet kan du se vad våra gemensamma aktiviteter är under 2020:

  • Torsdag den 5 mars: årsmöte i Villa Elfhög, Trollhättan.
  • Söndag den 30 augusti: årets långresa till Polen fem dagar. Du kan  se hela reseprogrammet under Aktiviteter. Anmälan kan göras redan nu, även för medresenärer.
  • Torsdag den 5 november: höstmöte i Villa Elfhög, Trollhättan.

Övriga lokala aktiviteter ser du i programbladet eller på respektive lokala förenings sida under Aktiviteter. Program för vårens dagsresa till Jönköping–Huskvarna den 14 maj finns på sidan med aktiviteter i Trollhättan.

Det är viktigt att du anmäler ditt deltagande till aktiviteterna så att vi kan planera inför våra möten. Kontaktpersoner finns i programbladet eller på respektive lokala förenings aktivitetssida här på hemsidan.

Årsavgiften för 2020, vilken är 200 kronor, betalas till VVV:s bankgiro 5939-0989, glöm ej att skriva avsändare.

Vår ambition är att alltid ha aktuell information tillgänglig via vår hemsida, det kan bli justeringar i programmen eller att styrelsen vill gå ut med någon ny information till medlemmarna. Se till att hålla dig uppdaterad – du kan få e-postmeddelande när nya inlägg publiceras på hemsidan genom att fylla i formuläret i sidfoten längst ner på den här sidan.

Har du mejladress och inte har lämnat den till oss ber vi dig att meddela den, du kan använda vår hemsida eller kontakta styrelsen.

Styrelsen önskar alla Veteraner en god jul och gott nytt år!

Välbesökt höstmöte

Torsdag den 7 november hölls höstmöte i Villa Elfhög och närmare ett 40-tal medlemmar hade anmält sig. Sammankomsten inleddes på sedvanligt sätt med lunchlandgång samt kaffe och tårta. Därefter vidtog programmet där först Curt Andersson berättade något om höstens återstående programpunkter, arbetet med kommande program, med mera.

Höstmötet gästades denna gång av Magnus Westberg som på ett medryckande sätt berättade om sina första år i Vattenfall, med några anekdoter därtill, och sedan gick över till aktualiteter från företaget i dag. Efter detta berättade vår medlem Claes Malcolm från sin mångåriga utlandsverksamhet i Vattenfall, företrädesvis från Iran och Saudiarabien, kompletterat med foton och kartbilder, varefter mötet avslutades.