Aktiviteter hösten 2019

Bästa Veteraner!

Hösten närmar sig och med detta startar VVV:s aktiviteter, som du kan ta del av i denna information. Styrelsen hoppas att få se er på våra arrangemang, både gemensamma och de lokala. Vår förenings verksamhet bygger till stor del på att det finns ett engagemang och intresse bland medlemmarna, för de aktiviteter som erbjuds.

Höstmöte i Trollhättan torsdagen 7 november

Årets höstmöte är vid Villa Elfhög (det vita huset vid kanalen bakom Älvhögsborg, parkering finns vid Folkets Park).

Program
12.00 Samling
Gemensam enklare lunch
Information från föreningen
Information från Vattenfall, Magnus Westberg försäljning.
Claes Malcolm berättar och visar bilder, ”Vattenfalls utlandsverksamhet, sedd underifrån”.
Avslutning ca 15.30

Kostnad 100 kr (betalas på plats)

Anmälan senast den 1 november till Curt Andersson via curt.o.andersson@gmail.com
eller telefon 070-586 70 42

Aktiviteter i Trollhättan

Torsdag 22 augusti
Besök i Åsaka-Björke hembygdsgård.

Vi träffas kl 10.00 och börjar med en fika. Därefter får vi information om hembygdsföreningens verksamhet. Vi kan även se hembygdsgårdens utställningar som är en permanent utställning av gamla föremål som har brukats i bygden och en temautställning, ”Kvarnar och siktar.” Avslutningsvis serveras det grillat.

Kostnad 25 kr.

Anmälan till Curt Andersson senast tre dagar före aktiviteten via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Torsdag 26 september
Möte i Villa Elfhög kl 09.30.

Curt visar bilder om och från Australien.

Anmälan till Curt Andersson senast två dagar före aktiviteten via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Onsdag 30 oktober ( obs ändrat datum, ersätter möte 17 oktober)
Studiebesök på F7 Såtenäs.

Avresa med buss från Resecentrum, gate 14 Trollhättan kl 08.00, från Fyrkanten Vargön kl 08.20.
Program: Ankomst kl 09.00.
Gripencentrum med genomgång, följt av film.
Visning av Gripenhangaren
Lunch
Visning av Veteranflygplan
Avslut kl 14.00

Kostnad 100 kr. Betalas vid ankomst.

Anmälan med personnummer till Curt Andersson senast den 1 oktober via
curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Torsdag den 28 november
Resa till Åh Stiftsgård med traditionellt julbord.

Avresa Vargön kl. 11.45, från resecentrum i Trollhättan kl 12.00. Hemma ca kl 16.30.

Kostnad 450 kr. Betalning sker till VVV bankgiro 5939-0989 vid anmälan. Ange namn!

Anmälan till Curt Andersson senast den 10 november via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Fredag den 13 december
VVV har i år sitt traditionsenliga luciafirande i FUB-gården, Stamkullevägen 90 Sandhem, tidigare Kyrkans Hus. Samling kl 10.00. Det går att åka med buss, linje 21 hållplats Simsnäppan. Det finns även bra parkeringsmöjligheter.

Kostnad 25 kr.

Anmälan till Curt Andersson senast den 9 december via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Aktiviteter i Värmland/Dal

Se programblad, kontakta Bengt Lundgren eller Kurt Svensson
Kallelse sker genom grupp-sms.

Aktiviteter Skaraborg

Måndag 2 september
Kaffe med prat

Måndag 7 oktober
Kaffe med prat

Måndag 4 november
Kaffe med prat

Måndag 2 december
Julsmörgås

Kontaktpersoner Inger eller Åke Paulsson.

Aktiviteter Göteborg/Sjuhärad

Månadsmöten första tisdagen i månaden i september, oktober och november. Dessa möten är i Sjömarken kl.11.00. Kontaktperson Alf Larsson.

Övrig information

Registrera dig genom formuläret längst ner på hemsidan, så får du en
påminnelse när det finns nya inlägg att ta del av på www.vvvet.se.

Om VVV inte har din mejladress eller om du har ändrat adress, ber vi dig att skicka den via mejl till curt.o.andersson@gmail.com.