Medlemsbrev februari 2023

Bästa Veteraner!

Här kommer en påminnelse om aktiviteterna för 2023, mer information kommer att skickas i början av augusti månad. Senaste information finns alltid här på hemsidan.

Gemensamma aktiviteter:

Torsdag 9 mars

Årsmöte i Trollhättan.

Kallelse till årsmöte 2023

Torsdag 11 maj

Resa till Öströö fårfarm och Ästad vingård i Halland.

Pris 850 kr, i resan ingår, enligt specifikation i dokumentet ovan.

Anmälan senast den 11 april till Curt Andersson via e-post curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Resevillkor enligt Karl-Everts Busstouring AB. Anmälan kan göras redan nu, även medresenärer är välkomna.

4–6 september

Resa till till Skåne tre dagar. Avresa måndag den 4 september.

Pris 5 500 kr (vid minst 30 personer), i resan ingår, enligt specifikation i dokumentet ovan.

Anmälan senast den 19 juni till Curt Andersson via e-post curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Resevillkor enligt Karl-Everts Busstouring AB. Anmälan kan göras redan nu, även medresenärer är välkomna.

Lokala aktiviteter:

Se tidigare publicerat programblad för 2023.

Alla medlemmar är välkomna att delta i våra lokala aktiviteter!

Påminnelse om årsavgift

Glöm inte att betala årsavgiften 200 kronor om du ännu inte har gjort det. Föreningens bankgiro är 5939-0989.

Styrelsen

Kallelse till årsmöte 2023

Härmed kallas medlemmarna i Vattenfall Västsveriges Veteraner till ordinarie årsmöte 2023.

LOKAL: Villa Elfhög (Vita huset vid kanalen bakom Älvhögsborg, parkering finns vid Folkets Park.)

DATUM: Torsdag den 9 mars klockan 12.00

PROGRAM:

12.00 Samling med en gemensam enklare lunch, kaffe

13.00 Information från Johan Welander Vattenfall Vindkraft

Årsmötesförhandlingar

Vid mötet finns följande handlingar (länkar längst ner i inlägget):

  • Förslag till dagordning
  • Styrelsens och revisorernas berättelse

ANMÄLAN:

Anmälan senast den 6 mars till:

Trollhättan: Curt Andersson tel 070-586 70 42 el  curt.o.andersson@gmail.com

Göteborg/Sjuhärad: Sven-Olov Karolusson tel 070-173 19 01

Skaraborg: Sune Johansson tel 070-665 20 53

Dalsland/Värmland: Bengt-Åke Edman tel 070-536 51 30

Sven-Olov, Sune och Bengt-Åke organiserar resorna till Trollhättan

Kostnad:

100 kr kontant, betalas vid mötet. (Meddela om någon är allergiker eller vegetarian)

Välkomna

Trollhättan 2023-02-14

Styrelsen

Påminner om att betala årsavgiften 200 kr för dem som ännu inte har gjort detta! Föreningens bankgiro är 5939-0989.

Handlingar till årsmötet

Aktiviter under 2023

Gott nytt år och god fortsättning!

Det har nu blivit år 2023 och planeringen är klar för VVV:s aktiviteter under året. Du kan ta del av vad som händer i denna information och i det nya programbladet.

Gemensamma aktiviteter under 2023:

  • Torsdag den 9 mars: årsmöte i Villa Elfhög Trollhättan.
  • Söndag 3 september: Tredagars resa planeras, mer information kommer senare.
  • Torsdag den 2 november: höstmöte i Villa Elfhög Trollhättan.
  • Digitala möten med föreläsare, inbjudan skickas separat vid varje tillfälle.

Övriga lokala aktiviteter ser du i programbladet.

Det är viktigt att du anmäler ditt deltagande till aktiviteterna så att vi kan planera inför våra möten. Kontaktpersoner finns i programbladet eller här på vår hemsida. I programbladet finns även information om styrelse och övriga kontaktpersoner för de olika verksamheterna.

Styrelsen hoppas att få se Er på våra arrangemang, både gemensamma och lokala!

Traditionsenligt luciafirande med sång och lussefika

Tisdagen den 13 december samlades traditionsenligt ett 30-tal medlemmar för att se och lyssna på Lucia med tärnor och stalledrängar från Slättbergens Musikskola under ledning av Kristoffer. Även i år var evenemanget förlagt till FUB-gården i Sandhem, där vi togs mycket väl omhand i fina lokaler. En rad julsånger framfördes och efter uttåget fick luciatåget välförtjänta applåder.

Därefter vidtog lussefika med god stämning och mycket prat. Ordförande Curt Andersson avslutade årets sista sammankomst med en återblick på
året och gav några glimtar ur 2023 års program som skickas ut i dagarna, samt tackade alla som har deltagit och önskade god jul och gott nytt år.

Foto: Ragnar Lindström

Dagsutflykt till Göteborgs skärgård

Torsdagen den 8 september 2022 stod på programmet en dagsutflykt till Göteborgs norra skärgård, som brukligt i Karl-Everts Buss regi, med Lars-Eric vid ratten. På morgonen samlades 36 deltagare, glädjande många, och i det gynnsamma vädret med sol och lagom värme var det med gott humör och förväntan vi for iväg.

Efter färjeöverfarten från Hjuvik till Hönö, där vår duktiga guide för dagen Charlotta anslöt sig, fick vi först en rundtur på denna ö samt berättelser om öarna, innan första anhalten var Hönö hembygdsgård. Detta är en gammal bonde- och fiskargård med en mängd interiörer och föremål från förr; både affär, skolsal och hemmiljöer. Förutom att se museisamlingarna fick vi kaffe med hembakat ”bagebröd” (original Hönökaka!).

Färden gick vidare till Öckerö, med rundtur och ett uppskattat besök i Öckerö gamla kyrka, mycket vacker med sina målningar bland annat, och vars ursprungliga delar härrörde från 1400-talet. Efter detta fortsatte rundturen till öarna Hälsö och Fotö, hela tiden beledsagat av guidens berättelse. Charlotta är själv bosatt på Hönö och nämnde att för att räknas som ”en äkta öbo” måste man vara minst tredje generationen!

Komna så här långt var det dags att återvända till Hönö för ett besök på Hönö fiskemuseum, även detta mycket innehållsrikt, med föremål, miljöer, fotografier, etc från förr, och ingalunda så smalt som namnet kunde få en att tro.

Efter alla intryck var det nu dags för en eftermiddagslunch på Restaurang Tullhuset alldeles intill fiskemuseet, där vi gladdes åt både god mat och fin utsikt mot Vinga. Man kan anta att mer än en av deltagarna inspirerats till ett återbesök på egen hand.

Dagen avslutades på hemvägen med ett kort stopp på Åkes Hönökaka i Torslanda för inköp för dem som så ville. När vi sedan närmade oss Trollhättan tackade ordförande Curt Andersson alla deltagare för den trevliga dagen, och chaufför Lars-Eric för körningen, samt passade på att informera om de närmaste punkterna på höstprogrammet.

Foto: Ragnar Lindström