Besök på hembygdsgård inledde höstprogram

Höstens mötesprogram för Vattenfall Västsveriges Veteraner i Trollhättan inleddes traditionsenligt med en träff på Åsaka-Björke hembygdsgård den 23 augusti, där vi togs emot av Stig Almkvist med flera. Runt 35 medlemmar hade hörsammat inbjudan och fick till inledande kaffe med smörgåsar höra Stig berätta om hembygdsföreningens verksamhet och årets utställning. Därefter vidtog en rundvandring mellan olika stationer med en lättsam gissningstävling om vad olika äldre kluriga redskap från hushåll och jordbruk kunde ha använts till. Efter detta tackade ordförande Curt Andersson våra värdar för det trevliga arrangemanget, samt informerade om höstens programpunkter, innan sammankomsten avslutades med korvgrillning.

Se bilder från träffen på Åsaka-Björke hembygdsgård