Göteborgsresa med intressanta besök

Torsdagen den 12 oktober deltog ett 20-tal av medlemmarna i höstresan till Göteborg. Förmiddagen ägnades åt Volvo Museum, som med sin mångsidiga samling och med en mycket kunnig guide fångade intresset hos alla, inte bara bilfantaster.

Efter en god lunch på Eriksberg anslöt Göteborgsguiden Erika Svenske och lotsade oss på en mycket intressant tur i bussen genom norra älvstrandens industrihistoria, med flera stopp och med berättelser om livet för människorna förr på varven, i industrierna, och i bostäderna. Vidare gavs en målande beskrivning av den totalt genomgripande förvandling som har skett till dagens stadsmiljö och visioner för framtiden.

Se bilder från besöket på Volvo