Medlemsbrev augusti 2017

Bästa Veteraner!

För första gången sker denna information även digitalt, för ett 100-tal VVV-medlemmar innebär detta att de får denna via sin mailadress. Målsättningen är att via mail och vår hemsida minska vår administration och kostnader. Som ett led i detta har föreningen nu en ny hemsida med nya möjligheter, gå in på www.vvvet.se och ta del av denna.

Hösten närmar sig och med detta startar VVV:s aktiviteter, som du kan ta del av i denna information.

Styrelsen hoppas att få se er på våra arrangemang, både gemensamma och de lokala! Vår förenings verksamhet bygger till stor del på att det finns ett engagemang och intresse bland medlemmarna, för de aktiviteter som erbjuds!

Höstmöte i Trollhättan torsdagen 9 november

Årets höstmöte är vid Villa Elfhög. (Vita huset vid kanalen bakom Älvhögsborg, parkering finns vid Folkets Park.)

Program

12.00 Samling

12.10 Gemensam enklare lunch

13.00 Information från föreningen

13.30 Information från Vattenfall, Bernt Larsson.

14.30 Föredrag, kåseri av extern föreläsare. Lämna gärna förslag på namn.

15.30 Avslutning

Kostnad 100 kr

Anmälan senast 2 november till Curt Andersson via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42

Aktiviteter i Trollhättan

Torsdag 12 oktober

Resa till Göteborg. Se hela resan på bifogad reseplan eller på www.vvvet.se  med uppgifter om tid, anmälan och pris.

Vi reserverar oss för att det kan bli ett annat datum för resan, då bokning av TV-huset inte kan ske före den 28 augusti.

Program för höstresa till Göteborg i oktober 2017

Torsdag 24 augusti

Besök i Åsaka-Björke Hembygdsgård.

Vi träffas kl 10.00 och börjar med en fika. Därefter får vi information om hembygdsföreningen verksamhet och en visning av Hembygdsgårdens utställningar som är en permanent utställning av gamla föremål som brukats i bygden och en temautställning ” Service i vår bygd.” På programmet är även en annorlunda tipspromenad. Avslutningsvis serveras det grillat.

Anmälan till Curt Andersson senast två dagar före aktiviteten via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42

Torsdag 7 september

Besök på brandstationen i Trollhättan. Samling kl 10.00.

Vi får information om verksamheten samt en visning av anläggningen.

Anmälan till Curt Andersson senast två dagar före aktiviteten via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42

Torsdag 28 september

VVV Trollhättan bjuder in till föreningens 25-årsjubileum, se bifogad inbjudan.

Inbjudan till 25-årsjubileum

Torsdag 26 oktober

Besök vid Varners centrallager i Båberg, vi får en visning och presentation av verksamheten. Då visningen endast kan ske i mindre grupper kommer det att ske vid två tillfällen och med begränsat antal per gång. Först anmäld gäller!

Första visningen är mellan kl 14.00 och 16.00. För andra visningen meddelas tid senare av Varner.

Anmälan till Curt Andersson senast två dagar före aktiviteten via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Torsdag den 30 november

Resa till Åh Stiftsgård med traditionellt julbord.

Avresa Vargön kl. 11.45 från resecentrum i Trollhättan kl 12.00. Hemma ca kl 16.30.

Pris 450 kr. Betalning sker till VVV bankgiro 5939-0989 vid anmälan. Ange namn!

Anmälan till Curt Andersson senast 10 november via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Torsdag den 15 december

VVV har sitt traditionsenliga luciafirande i Missionskyrkan i Trollhättan kl 10.00.

Pris 25 kr.

Anmälan till Curt Andersson senast 8 december före aktiviteten via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42 .

Aktiviteter i Värmland/Dal

Se programblad, kontakta Bengt Lundgren eller Kurt Svensson.

Aktiviteter Skaraborg

Se programblad, kontakta Inger eller Åke Paulsson.

 Aktiviteter Göteborg/Sjuhärad

Tisdag 5 december julfest i Borås.

Månadsmöten första tisdagen i månaden.

September, oktober, november.

Dessa möten är i Sjömarken kl. 11.00. Kontaktperson Alf Larsson.

Övrig information

Se vår nya hemsida på www.vvvet.se och som alltid är uppdaterad. Registrera dig där så får du en påminnelse när nya inlägg finns att ta del av! Om du har hemsidan sparad som favorit får du göra om detta och spara om med den nya hemsidan!

Om VVV inte har din mejladress eller om du har ändrat adress, ber vi dig att skicka den via mail till webmaster@vvvet.se.