Påminnelse om höstens aktiviteter

Bästa Veteraner!

Här kommer en påminnelse om och uppdatering av resterande program för hösten.

Höstmöte i Trollhättan torsdagen den 8 november

Årets höstmöte är i Villa Elfhög (det vita huset vid kanalen bakom Älvhögsborg, parkering finns vid Folkets Park).

Program
12.00 Samling
Gemensam enklare lunch, kaffe med tårta.
Information från föreningen.
Information från Vattenfall, Bernt Larsson Services.
Knut Kratzer berättar och visar bilder från sin verksamhet i Afrika.
Avslutning cirkaa 15.30
Pris 100 kr (betalas på plats).
Anmälan senast den 2 november till Curt Andersson via c urt.o.andersson@gmail.com
eller telefon 070-586 70 42

Aktiviteter i Trollhättan

Torsdag den 29 november
Resa till Åh Stiftsgård med traditionellt julbord.
Avresa Vargön kl. 11.45, från resecentrum i Trollhättan kl 12.00. Hemma ca kl 16.30.
Pris 450 kr. Betalning sker till VVV bankgiro 5939-0989 vid anmälan. Ange namn!
Anmälan till Curt Andersson senast den 10 november via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Torsdag den 13 december
VVV har i år sitt traditionsenliga luciafirande i FUB gården Stamkullevägen 90, Sandhem, tidigare Kyrkans Hus. Samling kl 10.00. Det går att åka med buss, linje 21 hållplats Simsnäppan. Det finns även bra parkeringsmöjligheter.
Pris 25 kr.
Anmälan till Curt Andersson senast den 9 december via curt.o.andersson@gmail.com eller telefon 070-586 70 42.

Aktiviteter i Värmland/Dal

Se programblad, kontakta Bengt Lundgren eller Kurt Svensson.

Aktiviteter i Skaraborg

Se programblad, kontakta Inger eller Åke Paulsson.

Aktiviteter i Göteborg/Sjuhärad

Månadsmöten första tisdagen i månaden
September, oktober, november.
Dessa möten är i Sjömarken kl.11.00. Kontaktperson Alf Larsson.

Välkomna!